Gemeente Leiden

11 november 1999

Carel van Ingen

071 - 5167029

Stageprogramma voor raadslid en ambtenaar uit Juigalpa

Van maandag 15 t/m donderdag 18 november is een tweetal personen uit de Nicaraguaanse partnerstad Juigalpa op werkbezoek in Leiden. Het bezoek vindt plaats in het kader van een Municipal Management Training Programme voor vertegenwoordigers van diverse Nicaraguaanse departementale hoofdsteden. Het onderwerp is Strategische Planning en Kadaster. De trainingprogramma's worden georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met financiële middelen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Het trainingsprogramma moet er toe bijdragen dat in Juigalpa de vaststelling en inning van onroerendgoedbelasting (de grootste bron van inkomsten) verbeterd wordt en dat voor de ontwikkeling van de stad een strategisch plan wordt opgezet. Het programma krijgt nog een vervolg in Nicaragua.

De bezoekers zijn:

* de heer Erwing de Castilla, leider van de Sandinistische fractie in de gemeenteraad, tevens projectleider strategische planning en directeur van de regionale dependance van de Universiteit van Nicaragua.

* De heer Rafael Larios, chef van de afdeling Kadaster van de gemeente Juigalpa.

Bijgevoegd vindt u het voor beiden opgestelde programma. Ik maak u erop attent dat er op maandag 15 november om 16.30 uur een ontvangst in de Koffiekamer van het stadhuis plaatsvindt. U bent van harte uitgenodigd bij deze gelegenheid met beide heren kennis te maken.

Nadere informatie bij Carel van Ingen, tel.: 5165005

Programma bezoek uit Juigalpa

maandag 15 tot en met donderdag 18 november 1999

maandag 15 november

* 9.30-11.00 Grotestedenbeleid, Carolien de Groot (projectleider GSB). Plaats: kamer 008 Stadsbouwhuis

* 12.00-13.00 lunch

* 13.30-15.00 lokale economie, Willem van der Poel (afd. Economische Zaken) Plaats: kamer 009 Stadsbouwhuis

* 15.00-16.00 Aanleg en locatie nieuw busstation in Juigalpa, Henk van Zeyl afd. Verkeer & Vervoer) Plaats: kamer 224 Stadsbouwhuis
* 16.30-18.00 ontvangst in het stadhuis, Koffiekamer. Gesprekspartners, raadsleden en werkgroepleden van harte welkom

dinsdag 16 november

* 12.30-13.30 lunch met Francisco Rodriguez (afd. Belastingen) Plaats: Stadsbouwhuis

* 13.30-16.00 landmeten, kadaster, basisdata voor belastinginning, Francisco Rodriguez Plaats: Ir Driessenstraat
* 16.30 transfer naar Den Haag, voor gesprek met gemeente

woensdag 17 november

* 8.30-10.00 belastinginning, Herman Verdel (afdeling Belastingen) Plaats: Ir. Driessenstraat

* 10.30-12.00 genderproblematiek, Hilde Jansen (Leids Volkshuis) Plaats: Leids Volkshuis, Garenmarkt

* 13.30-15.00 ruimtelijke ordening, Bert Lamers (afd. Ruimtelijke ordening) Plaats: Atrium-terras Stadsbouwhuis
* 15.15-16.15 Kinderen van de straat, Franneke Hessing (Hervormde Diaconie). Plaats: buurthuis Noordrijnevest

donderdag 18 november

* 9.30-11.30 interactieve beleidsvorming, Elise Verberg (beleidsmedewerker dienst Milieu en Beheer) Plaats: Admiraal Banckertweg 15

* 14.00-16.30 bezoek aan Leidse Hogeschool, Dhr. Vork. Plaats: Zernikedreef 11

vrijdag 19 november

* 9.00 transfer naar Den Haag (Stichting Invulling Stedenband Den Haag - Juigalpa)

* 13.00 slotbijeenkomst bij VNG

Programma voor het bezoek aan Leiden van de heren De Castilla en Larios uit Juigalpa. Onderdeel van het Municipal Management Training Programme 'Strategische Planning en Kadaster' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Deel: ' Gemeente Leiden biedt collega's uit Juigalpa stageprogramma '
Lees ook