Gemeente Leiden

ROND LEIDENS ONTZET

BESTUURSDIENST - Het is weer bijna zo ver: Drie Oktober komt eraan! Om de festiviteiten in goede banen te leiden, zal de gemeente vanaf vrijdag 28 september verschillende maatregelen nemen. Zo zijn delen van de stad geheel of gedeeltelijk afgesloten, rijdt het openbaar vervoer op aangepaste routes en tijden en zijn horeca-gelegenheden en winkels langer open. Vanaf vrijdag 5 oktober 12.00 uur is alles weer normaal. Een overzicht van de maatregelen die rond Leidens Ontzet zijn genomen, treft u hieronder aan.

Verkeersmaatregelen en afsluitingen van 28 september tot en met 6 oktober

Het kermisterrein: terrein Molen De Valk, Molenwerf, terrein Lammermarkt (tussen Valkbrug, Nieuwe Mare en Nieuwe Beestenmarkt), Schuttersveld (tussen Stationsplein en Valkbrug), het terrein gelegen tussen Schuttersveld, Anthony Fokkerweg en Marislaan, Beestenmarkt en Nieuwe Beestenmarkt, Rijnsburgersingel (gelegen tussen Stationsweg en Schuttersveld) en Stationsplein.

De feestelijke warenmarkt: Blauwpoortsbrug, Turfmarkt, Oude Singel, Lange Mare, Nieuwe Mare, Tweede Binnenvestgracht, Rijnsburgerbrug, Stationsweg en Steenstraat. Op 3 oktober tevens de Prinsessekade.

vrijdag 28 september tot en met 6 oktober:

- Afsluiting: Wassenaarseweg tussen de Niels Bohrweg en de rotonde naar de manege. Er worden hekken geplaatst bij de Niels Bohrweg, de Max Planckweg en de rotonde van de manege.

vrijdag 28 september vanaf 09.00 uur:

- Afsluiting: Molenwerf (geheel), het parkeerterrein bij de molen en het fietspad achter de molen (verboden te parkeren vanaf 06.00 uur op 28 september); Lammermarkt, tussen Valkbrug, Nieuwe Mare en Nieuwe Beestenmarkt; Beestenmarkt en Steenstraat (rijbaan). Er worden hekken geplaatst op de Valkbrug aan de zijde van de Rijnsburgersingel, op het kruispunt Lammermarkt/Nieuwe Beestenmarkt en op het kruispunt Lammermarkt/Nieuwe Mare.

zaterdag 29 september vanaf 09.00 uur:

- Afsluiting: Schuttersveld (tussen Stationsplein en Valkbrug), parkeerterrein aan de kant van de Anthony Fokkerweg ter hoogte van de Aloëlaan (verboden te parkeren vanaf 06.00 uur op maandag 1 oktober. Parkeergarage Anthony Fokkerweg is wel bereikbaar.) Er worden hekken geplaatst op het kruispunt Schuttersveld/Stationsplein, op de Anthony Fokkerweg ter hoogte van de Parmentierweg, op de Rijnsburgersingel ter hoogte van de Stationsweg, de Maredijk en bij het kruispunt Haarlemmerweg/Warmonderbrug. (Maredijk wel bereikbaar).

maandag 1 oktober vanaf 06.00 uur:

- Afsluiting: Het parkeerterrein tussen Schuttersveld, Anthony Fokkerweg en Marislaan (verboden te parkeren vanaf 06.00 uur op 1 oktober). Er worden hekken geplaatst bij de ingang van het parkeerterrein.

- Afsluiting: Nieuwe Beestenmarkt en Steenstraat (rijbaan). Er worden hekken geplaatst op de Turfmarktbrug aan de kant van de Oude Vest, op de Turfmarkt ter hoogte van de Haarlemmerstraat, op het Kort Rapenburg ter hoogte van Breestraat/Rapenburg/Noordeinde. Doorgaand verkeer naar de Nieuwe Beestenmarkt is gestremd.

- Afsluiting: Rijnsburgersingel tussen Stationsweg en Schuttersveld.
- Afsluiting: Stationsplein (tegenover het kantoor van de Sociale Verzekerings Bank) tussen Schuttersveld en Stationsweg. In verband met de veiligheid van het publiek bij de kramen en attracties worden hekken geplaatst.

dinsdag 2 en woensdag 3 oktober vanaf 08.00 tot 24.00 uur:
- Afsluiting: Stationsweg (de oneven zijde, tussen Stationsplein en Rijnsburgersingel). Er worden hekken geplaatst op het kruispunt Stationsweg en Stationsplein bij de uitrit van de busperrons.
- Afsluiting: Blauwpoortsbrug, Turfmarkt, Oude Singel, Lange Mare, Nieuwe Mare, Tweede Binnenvestgracht, Rijnsburgerbrug, Stationsweg, Steenstraat en op 3 oktober de Prinsessekade.

dinsdag 2 oktober van 17.00 - 22.00 uur:

- Afsluiting in verband met de taptoe: Kaasmarktterrein en route: Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Bostelbrug, Kort Rapenburg, Breestraat, Hogewoerdsbrug, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument).

woensdag 3 oktober:

- Afsluiting: 09.00-17.00 uur: in verband met diverse festiviteiten wordt de Breestraat afgesloten voor alle verkeer. 10.30-12.30 uur: in verband met wielerwedstrijden (route Rapenburg tussen brug Doezastraat en Noordeinde/Kort Rapenburg) wordt het Rapenburg geheel afgesloten. Bewoners wordt vriendelijk verzocht hun auto's elders te parkeren.
11.00-17.00 uur: vanwege de grote optocht zijn er afzettingen en afsluitingen. Vanuit de Burggravenlaan (de opstelplaats die verder niet tot de route behoort) wordt de optocht gestart. Route: Hoge Rijndijk, Utrechtsebrug, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Hogewoerdsbrug, Breestraat, Noordeinde, Noordeindeplein, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, De Laat de Kanterstraat. Ontbinding van de optocht in de Burggravenlaan. De wijken Groenhoven en Vreewijk zullen tijdens het passeren van de grote optocht langs de Witte Singel niet voor het verkeer bereikbaar zijn. Brandweer en ambulancediensten hebben altijd vrije doorgang naar de wijken.

Informatie verkeerszaken: Stafbureau Verkeerstechniek Politie Leiden/Voorschoten (071-5258730/5258731).

Auto thuis
Vanwege de drukte tijdens de feesten in de binnenstad raadt de politie bezoekers van het centrum dringend aan hun auto thuis te laten. Als gevolg van de vele omleidingen en afsluitingen is het centrum van de stad niet of zeer moeilijk bereikbaar. Bezoekers die toch met de auto naar de stad komen wordt dringend geadviseerd hun auto op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober buiten de singels te parkeren. Een groot aantal parkeerplaatsen en parkeerterreinen in de binnenstad is afgesloten. Met name de Garenmarkt en Kaasmarkt worden voor festiviteiten gebruikt. De parkeerterreinen Molen de Valk en Lammermarkt zijn in gebruik als kermisterrein.

(Brom)fietsen
Het is niet toegestaan (brom)fietsen mee te nemen op het terrein van de kermis en de feestelijke warenmarkt. Op het kermisterrein worden de fietsenrekken verwijderd in verband met het opbouwen en plaatsen van kermisattracties. Van tevoren worden borden geplaatst bij de fietsenrekken met daarop vermeld vanaf wanneer fietsen worden verwijderd. De rekken worden teruggeplaatst vanaf 5 oktober. Bezoekers kunnen hun (brom)fiets stallen in de rijwielstallingen bij het station en aan de Aalmarkt. Openingstijden fietsenstalling station LUMC-zijde: dinsdag 2 en woensdag 3 oktober van 06.00 tot 01.30 uur 's nachts. Openingstijden fietsenstalling station centrumzijde (Stationsplein): dinsdag 2 en woensdag 3 oktober van 06.00 tot 21.00 uur. De openingstijden van de fietsenstalling aan de Aalmarkt zijn: dinsdag 2 oktober van 08.00 tot 19.00 uur en woensdag 3 oktober van 06.30 tot 18.00 uur. De fietsenstallingen aan de Kapelstraat en aan de Lange Mare zijn deze dagen gesloten.

Openbaar vervoer tijdens de Drie Oktoberfeesten Ook het openbaar vervoer wordt omgeleid. Busroutes van diverse lijnen wijzigen vanaf vrijdag 28 september tot en met zaterdag 6 oktober. Vanaf zondag 7 oktober rijden alle bussen weer de normale routes.

Ontheffingen en vrijstellingen

Ontheffing Drank- en Horecawet
De verkoop van zwakalcoholische dranken buiten op dinsdag 2 oktober en woensdag 3 oktober is slechts toegestaan voor degenen die een horeca-inrichting in de gemeente Leiden hebben en in het bezit zijn van een geldige horecavergunning.
De sluitingstijden voor de verkoop van zwakalcoholische dranken zijn als volgt vastgesteld: a. horecaondernemers die gevestigd zijn op het kermisterrein (inclusief de Nieuwe Beestenmarkt, de Beestenmarkt en de Steenstraat) en hebben ingestemd met het Convenant 'Viering 3 Oktober 2001' mogen buiten drank verstrekken in de nacht van 2 op 3 oktober tot 03.00 uur en in de nacht van 3 op 4 oktober tot 02.00 uur; b. voor de resterende delen van de gemeente mag buiten drank worden verstrekt tot 02.00 uur in de nacht van 2 op 3 oktober en tot 01.00 uur in de nacht van 3 op 4 oktober.
Tijdens de taptoe en de optocht mag langs de route geen drank op de openbare weg worden verstrekt. Het gebruik van kunststof glazen wordt dringend aangeraden.

Ontheffing Sluitingsuur Horecabedrijven
De Burgemeester heeft besloten een algehele ontheffing te verlenen voor het sluitingsuur aan horecabedrijven die een vergunning hebben op grond van artikel 3, eerste lid onder a of c van de Drank- en Horecawet.
De sluitingstijden zijn als volgt:
a. voor horecabedrijven die gevestigd zijn op het kermisterrein (inclusief de Nieuwe Beestenmarkt, de Beestenmarkt en de Steenstraat) en de ondernemer daarvan heeft ingestemd met het Convenant 'Viering 3 Oktober 2001' geldt een sluitingsuur van 04.00 uur in de nacht van 2 op 3 oktober en 03.00 uur in de nacht van 3 op 4 oktober; b. voor horecabedrijven die gevestigd zijn in de resterende delen van de gemeente geldt een sluitingsuur van 03.00 uur in de nacht van 2 op 3 oktober en 02.00 uur in de nacht van 3 op 4 oktober. Horecazaken die een verlof hebben op grond van artikel 15, eerste lid van de Drank-en Horecaverordening van de gemeente Leiden (broodjeszaken, snackbars, shoarmazaken, en dergelijke) hebben geen sluitingstijd. Voor hen is een algemene ontheffing van het sluitingsuur derhalve niet van betekenis.
De ontheffing van de sluitingstijden geldt niet voor verlofzaken (koffieshops) waar gedoogd wordt dat er softdrugs worden verhandeld. De openingstijd van deze inrichtingen is van 16.00 tot 22.00 uur. De ontheffing van het sluitingsuur geldt uiteraard ook niet voor zaken die getroffen zijn met een bestuurlijke maatregel. Informatie: afdeling Bijzondere Wetten van de politie (071-5258672). Algehele ontheffing muziek in de open lucht
Een algehele ontheffing wordt verleend voor het maken van muziek buiten. De eindtijden zijn als volgt vastgesteld: a. voor horecabedrijven die gevestigd zijn op het kermisterrein (inclusief de Nieuwe Beestenmarkt, de Beestenmarkt en de Steenstraat) en de ondernemer daarvan heeft ingestemd met het Convenant 'Viering 3 Oktober 2001' geldt een eindtijd van 02.00 uur in de nacht van 2 op 3 oktober en 01.00 uur in de nacht van 3 op 4 oktober; b. in de resterende delen van de gemeente geldt een eindtijd van 01.00 uur in de nacht van 2 op 3 oktober en 00.00 uur in de nacht van 3 op 4 oktober.
Overigens gelden nog de volgende voorwaarden:

- het is verboden om op 2 en 3 oktober muziek in de open lucht en/of in tenten te maken of ten gehore te brengen ten tijde van het langstrekken van de taptoe en de optocht, alsmede op locaties waar door de 3 October Vereeniging georganiseerde evenementen plaatsvinden. Dit verbod geldt niet voor de officieel aan de taptoe en optocht deelnemende (muziek)groepen;

- alle aanwijzingen en/of bevelen van ambtenaren van de milieudienst en de politie, bijvoorbeeld gegeven ter voorkoming van geluidsoverlast of in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
- bij niet naleving van de voorwaarden of de gestelde begin- en eindtijden, kan de overtreder geheel of gedeeltelijk van één of meer volgende ontheffingen/vergunningen voor andere evenementen worden uitgesloten.
Informatie: Evenementencoördinatie (071-5165058).

Ontheffing Winkelsluitingstijd
Op maandag 2 en dinsdag 3 oktober mogen winkels geopend zijn tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Informatie: Economische Zaken (071-5167122).

Feestelijke warenmarkt
Vrijstelling is verleend aan de deelnemers van de feestelijke warenmarkt op dinsdag 2 oktober 14.00-24.00 uur en woensdag 3 oktober 09.00-24.00 uur. Informatie: afdeling Warenmarkten (071-5164650).

Opstallen
Met uitzondering van het kermisterrein gedoogt de gemeente vanaf 1 oktober het plaatsen van opstallen van beperkte omvang op de openbare weg of op particuliere terreinen. De bouwwerken moeten wel voldoen aan de eisen van 'Openbare Veiligheid, Verkeersveiligheid, Brandveiligheid en Constructieve Veiligheid'. De volgende punten moeten in acht worden genomen:

- zorg dat buitenverlichting of gebruik van elektriciteit buiten voldoet aan de Modelaansluitvoorwaarden voor elektrische energie;
- het ophangen van buitenverlichting in bomen op of aan de openbare weg is verboden, eveneens mogen geen schoortouwen, zeilen en dergelijke aan bomen, verkeersborden, lantaarnpalen en brugleuningen worden vastgemaakt;

- overspanningen door middel van zeilen boven straten zijn in beperkte mate mogelijk, mits goed bevestigd met een minimale hoogte van vier meter boven de weg;

- de verkeersveiligheid en doorgankelijkheid van politie, brandweer en ambulance (EHD) dient gewaarborgd te blijven;

- bij de voor het bevestigen van tijdelijke bouwwerken (zoals tenten) noodzakelijke verankeringen dient rekening te worden gehouden met kabels en leidingen. Van tevoren moet overleg met de betrokken diensten worden gepleegd;

- eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen en aan de in de grond aanwezige kabels en leidingen is voor rekening van de opdrachtgevers;
- de opstallen mogen niet een zodanige omvang hebben, dan wel zodanig worden geplaatst dat zij onevenredig hinder en gevaar opleveren voor passerend publiek;

- de tijdelijke overkappingen van horecagelegenheden mogen voorzien zijn van maximaal twee afgesloten wanden, inclusief de gevel(s) waartegen het tijdelijke bouwwerk is bevestigd. De overige zijden moeten open zijn voor het publiek en gevrijwaard zijn van obstakels;
- de taptoe, de grote optocht en de wielerwedstrijden mogen niet worden gehinderd door welk tijdelijk bouwwerk dan ook. De tijdelijke bouwwerken ter plaatse van de voorgenomen route van de taptoe en de optocht mogen slechts minimaal van omvang zijn of moeten geheel achterwege blijven.
Een inspectieteam van de gemeente keurt vanaf 2 oktober de opstallen. Alle aanwijzingen van deze inspecteurs moeten direct en stipt worden opgevolgd. Gebeurt dit niet dan kan de gemeente op grond van artikel 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en met toepassing van artikel 125 van de Gemeentewet bestuursdwang toepassen en ter plaatse de onveilige bouwwerken verwijderen. De bouwwerken moeten uiterlijk op maandag 8 oktober verwijderd zijn.
Informatie: afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(071-5165768/5165763/5165765).

Gemeentelijke diensten en instellingen

In verband met de viering van Leidens Ontzet gelden er enkele wijzigingen voor een aantal gemeentelijke instellingen en diensten voor 2 en 3 oktober. Nadere bijzonderheden treft u hieronder per dienstonderdeel aan.

Burgerlijke stand
Uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorte en overlijden is het bureau burgerlijke stand op woensdag 3 oktober geopend van 09.00 tot 10.30 uur.
Bruggen en havens
Op woensdag 3 oktober zullen alleen de Schrijvers- en de Sumatrabrug (Oude Rijn) en Stevens- en de Haagse Schouwbrug (Rijn naar Katwijk) worden bediend tussen 06.00 en 21.00 uur. De overige gemeentelijke bruggen worden deze dag niet bediend. De Blauwpoortsbrug zal in verband met de warenmarkt ook op dinsdag 2 oktober niet worden bediend. Het Bureau Havenbeheer is tijdens bedieningstijden telefonisch bereikbaar op 071-5219675; buiten deze uren in noodgevallen via 06-54324059 of via de meldkamer van de Leidse Brandweer op nummer 071-5212121.

Stedelijk Museum De Lakenhal
Op woensdag 3 oktober is het Stedelijk Museum De Lakenhal gratis toegankelijk van 10.00 tot 12.00 uur.

Molenmuseum De Valk
Op 2 en 3 oktober is het Molenmuseum De Valk gesloten.

Openbare bibliotheek
Dinsdag 2 oktober is de bibliotheek geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Op woensdag 3 oktober zijn alle vestigingen van de openbare bibliotheek gesloten.

Evenementenklachtenlijn
Klachten? Bel de Evenementenklachtenlijn: 071-5661600

Met z'n allen naar de kermis. Op 3 oktober staat Leiden weer 'op zijn kop'. Vanwege de feestelijkheden sluit de gemeente een gedeelte van de binnenstad af. Foto: Wim van Noort.

De traditionele koraalzang in het Van der Werfpark begint op 3 oktober om acht uur 's morgens. Hopelijk is het droog! Foto: Wim van Noort.

Deel: ' Gemeente Leiden neemt maatregelen voor Drie Oktoberfeest '
Lees ook