Gemeente Lelystad

Gemeente Lelystad vindt ziekenhuis niet onveilig

Volgens de gemeente Lelystad geeft de brandveiligheid in het Zuiderzeeziekenhuis geen reden tot onrust. Brandweer en Bouw- en Woningtoezicht constateerden vorig jaar dat het ziekenhuis op een aantal punten niet aan de strenge veiligheidseisen voldeed. Deze gebreken zijn niet dusdanig ernstig, dat de gemeente het ziekenhuis onveilig vindt voor patiënten, medewerkers en bezoekers.

Wanneer gemeente en brandweer tijdens controles in openbare gebouwen acuut brandgevaarlijke situaties tegenkomen, dan volgt meteen actie. Meestal betekent dit dat de organisatie in kwestie een gebruiksbeperking krijgt opgelegd. Er mogen dan bijvoorbeeld minder mensen dan gewoonlijk in het pand aanwezig zijn of delen van het gebouw worden afgesloten.

Bij een brandveiligheidscontrole vorig jaar in het ziekenhuis kwamen niet dusdanig ernstige gebreken naar voren. Het ging om afwijkingen van de voorschriften, die niet alarmerend waren. Een deel van die gebreken is inmiddels verholpen of is ondervangen door tijdelijke maatregelen. De gemeente heeft met het ziekenhuis afgesproken dat het zo snel mogelijk aan alle voorschriften voldoet.

Naar aanleiding van de negatieve berichten over de brandveiligheid, bracht een preventie-medewerker van de brandweer vanmiddag op verzoek van wethouder Jan de Vries nog een bezoek aan het ziekenhuis om de situatie te beoordelen. Hij constateert dat het ziekenhuis nu nog op de volgende punten afwijkt van de voorschriften:
* Bij een van de nooduitgangen is er een afstapje dat hoger is dan de voorgeschreven 22 centimeter. Het ziekenhuis heeft toegezegd dit euvel nog deze week te verhelpen.

* De deuren naar de verpleegkamers sluiten niet automatisch. Als ze openstaan, kan brand zich gemakkelijker verspreiden. Het ziekenhuis zal daarom speciale deurdrangers moeten plaatsen. Tot die tijd hebben de medewerkers de opdracht gekregen om deuren altijd te sluiten.

* Vanuit bepaalde kantoorruimten is er geen goede vluchtroute. Het ziekenhuis laat een brandtrap plaatsen om deze situatie te verbeteren.

* De verwijzingsbordjes naar de nooduitgangen zijn niet altijd overal goed verlicht of niet goed zichtbaar. Het ziekenhuis neemt een bedrijf in de arm om dit probleem op te lossen.
* Sommige afvalbakken zijn gemaakt van brandbaar materiaal. Het ziekenhuis heeft andere besteld.

---

© Geplaatst op 28 januari 2003

Deel: ' Gemeente Lelystad vindt ziekenhuis niet onveilig '
Lees ook