Gemeente Maastricht

072 Gemeente inventariseerde 'kunstwerken'

18 augustus 1999

Vaste en beweegbare bruggen, kademuren, sluizen, trappen, viaducten en tunnels: deze kunstwerken vormen de onmisbare schakels tussen verschillende vormen van infrastructuur. Vandaar dat de Gemeente Maastricht besloten heeft om alle 412 kunstwerken binnen de gemeentegrenzen te inventariseren, te inspecteren en er een onderhoudsplan voor vast te stellen. Ook de 118 kunstwerken die niet eigendom zijn van de Gemeente.

Voorheen werd er nogal reactief omgegaan met onderhoud en schade: als de situatie erom vroeg, werd gehandeld. Bij grote kunstwerken, waar veiligheid voorop stond, werd natuurlijk wel pro-actief gehandeld aan de hand van een vooraf opgesteld onderhoudsplan. Opzet van het kunstwerkenbeleidsplan is om dat nu voor alle kunstwerken te gaan invoeren. Er is dan ook een meerjarenbegroting en onderhoudsplanning aan vastgekoppeld. Daaruit blijkt dat de komende vijf jaren voor beheer, onderhoud en enkele vervangingen jaarlijks rond de vijf miljoen gulden uitgetrokken moet worden.

Opvallende punten uit het kunstwerkenbeleidsplan:


* De onderhoudstoestand kent een economische en een veiligheidsurgentie. De economische urgentie zegt: nu onderhouden is goedkoper dan wachten. De veiligheidsurgentie zegt: nu onderhouden moet vanwege de veiligheid. De veiligheidstoestand van de Maastrichtse kunstwerken is redelijk, de economische urgentie is daarentegen hoog te noemen.

* In slechte staat zijn bijvoorbeeld de oeverbeschermingen in de Beatrixhaven, de keermuren in de stedelijke Jeker (vaak particulier eigendom) en de opleggingen van de Kennedybrug. Herstelwerkzaamheden aan de laatste zijn gepland voor 2000 tot en met 2003.

Wethouder Aarts (Stadsbeheer) zal, ondersteund door deskundige ambtenaren, het kunstwerkenbeleidsplan toelichten tijdens de 'perstour verkeer' van aanstaande maandag. Er zal dan een aantal hier besproken kunstwerken worden bezichtigd. Het beleidsplan wordt dan uitgereikt. Kunt u echter niet wachten tot die tijd, dan is het mogelijk om het plan - uiteraard onder embargo - in te zien op het Stadskantoor I, kamer 42.

Deel: ' Gemeente Maastricht inventariseerde 'kunstwerken' '
Lees ook