gemeente maastricht

108 gemeente maastricht klaar voor millennium

8 december 1999

de gemeente maastricht heeft heel voortvarend werk gemaakt van het millenniumprobleem. er zijn uitvoerige inventarisaties en controles uitgevoerd van millenniumgevoelige apparatuur bij de verschillende gemeentelijke diensten. tevens werden noodplannen opgesteld voor het geval er toch het een of ander mis zal gaan bij de eeuwwisseling.

ofschoon er geen problemen worden verwacht, is het niet uitgesloten dat enige tijd de elektriciteit zal uitvallen of het telefoonverkeer ontregeld zal worden. het is daarom aan te raden om een of meer goede zaklampen of kaarsen in huis te hebben, evenals een draagbare radio op batterijen.

voor informatie tijdens de millenniumwisseling kan men de gemeente bellen. daarvoor heeft de gemeente een speciaal info-nummer 350 50 25 (of 326 10 60) ingesteld. dat kan men bellen vanaf 31 december 14 uur. het is in de millenniumnacht en de dagen daarna in werking tot 3 januari 19 uur. het algemene alarmnummer 1-1-2 is alleen bestemd voor levensbedreigende noodgevallen, wanneer dringend de komst van politie, brandweer of ggd nodig is.

vier info-posten

uit voorzorg zullen er in de millenniumnacht in maastricht vier info-posten geopend zijn. men kan daar in ieder geval terecht van vrijdag 31 december 22.00 uur tot zaterdagmorgen 1 januari 02.00 uur als de elektriciteit zou uitvallen en de telefoon het niet meer doet. het telefoonnet kan tijdens oud op nieuw ook sowieso overbelast zijn. in de info-posten kan men dan terecht met vragen en problemen, die men zelf niet kan oplossen. de posten zijn gevestigd op de volgende plaatsen:

centrum voor ouderenzorg malberg, reinaartsingel 70, maastricht-west; klooster de beyart, brusselsestraat 38, binnenstad-west; verpleegkliniek de zeven bronnen, lovendaalhoeve 30, amby; centre ceramique, avenue ceramique 50, maastricht-oost.

als daar aanleiding voor is zullen de posten na 1 januari 02.00 uur zolang openblijven als nodig is, en mogelijk ook de dagen daarna.

in de posten zijn mensen van de gemeente aanwezig. zij kunnen vragen om hulp doorleiden naar brandweer, politie, ggd of gemeente. zij beschikken over verbindingsmiddelen die onafhankelijk van de stroomvoorziening en het telefoonnet werken. daardoor kunnen zij direct hulp inroepen waar dat nodig is. de info-posten zijn dus met name bedoeld voor situaties waarin men dringend geholpen moet worden, terwijl de normale verbindingen niet werken.

inspanningen

alle inspanningen zijn gericht op het voorkomen van mogelijke problemen in de nacht van 31 december op 1 januari en in de periode kort daarna. tijdens de eeuwwisseling zullen ruim tweehonderd ambtenaren van de verschillende gemeentelijke diensten werken of beschikbaar zijn. de gemeente, nutsbedrijven en de hulpverleningsdiensten zijn - net als elders in het hele land - paraat in de periode van 31 december 14 uur tot 3 januari 19 uur.

de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, ggd) zullen zich uiteraard in eerste instantie bezighouden met het bestrijden van gevaar voor mens en goed en het handhaven van de openbare orde. hoogste prioriteit hebben daarbij levensbedreigende situaties. daarnaast zal er aandacht zijn voor eventueel niet werkende liften, elektrische deuren die niet opengaan en andere kleine hulpverlening, evenals voor het bestrijden van overlast en ongemak. de kans dat er zich inderdaad problemen zullen voordoen bij de eeuwwisseling is echter betrekkelijk klein.

nutsbedrijven

nutsbedrijven heeft alle zaken goed in orde. men kreeg zelfs het certificaat
"Millenniumproof" van de KEMA. Via het informatiekanaal van Nutsbedrijven op de CAI (kanaal 33+ of 568 MHz) en de achterliggende teletekst (vanaf pagina 700) worden inlichtingen gegeven over het millennium. Nutsbedrijven staat in de millenniumnacht in verbinding met Radio Maastricht voor het geven van actuele informatie. Radio Maastricht is te beluisteren via de kabel op kanaal FM 93,7 of via de ether op 107,5 MHz. Radio L1, die fungeert als Limburgse rampenzender, is te beluisteren op kanaal FM 100,3 of via de ether op FM 95,3. Informatie kunt u ook krijgen via de internetsite van Nutsbedrijven (www.nutsmaas.nl) of van de gemeente (www.maastricht.nl, onder Nieuws en Actueel). De afdeling Klantenservice van Nutsbedrijven is bereikbaar via telefoonnummer 350 57 77.

Deel: ' Gemeente Maastricht klaar voor millennium '
Lees ook