Gemeente Maastricht

076 Gemeente Maastricht steunt Turkse aardbevingsslachtoffers

24 augustus 1999/076

Gemeente Maastricht steunt Turkse aardbevingsslachtoffers

Burgemeester mr. Ph. J. I. M. Houben van Maastricht heeft vanmiddag, namens alle fractievoorzitters in de Gemeenteraad, zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de aardbeving die vorige week in West-Turkije plaatsvond. Hij deed dat tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis met vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in Maastricht. Juist in deze dagen van rouw wordt er een grote mate van verbondenheid gevoeld tussen Maastrichtenaren van Nederlandse en Turkse afkomst, aldus de burgemeester.

Burgemeester Houben deelde eveneens mee dat het stadsbestuur 100.000 gulden zal overmaken op giro 555, ten behoeve van de landelijke hulpactie aan de aardbevingsslachtoffers. Ook zegde de burgemeester steun in natura toe, zoals het openstellen van opslagplaatsen voor hulpgoederen, voorlichting aan en opvang van slachtoffers of hun familieleden, die wellicht minder bekend zijn met de Nederlandse faciliteiten. Vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap zullen inventariseren aan welke vormen van steun behoefte is.

Aanwezig bij de bijeenkomst waren onder meer vertegenwoordigers van de Stichting Traject (de heren Özdemir en Ekinçi), dhr. Usta (voorzitter Turks Cultureel Centrum Tevhid), dhr. Kirazlar (Immam van de Turkse Moskee in Maastricht), Ayhan Ôik (namens de Turkse studenten aan de universiteit en hogeschool van Maastricht) en dhr. Akbaba, voorzitter van de Allevetische Bektatische Vereniging. Zij betuigden hun instemming met de keuze van het stadsbestuur om het geld over te maken naar de landelijke actie, omdat daar alle krachten gebundeld worden.

Inlichtingen bij:

R. Ekinçi (Stichting Traject, 043-328 85 88), A. Özdemir (Stichting Traject, 043-343 40 40),

Deel: ' Gemeente Maastricht steunt Turkse aardbevingsslachtoffers '
Lees ook