Gemeente Nieuwegein

Gemeente pakt wateroverlast van drie tunnels aan In de gemeente Nieuwegein bevinden zich diverse fiets- en voetgangerstunnels en viaducten voor autoverkeer. Een aantal van deze tunnels kampt met wateroverlast en met problemen op het gebied van sociale veiligheid. De gemeente heeft nu een inventarisatie van gemaakt van deze problemen, evenals een plan van aanpak voor het oplossen van de wateroverlastproblematiek. Het college heeft bovendien
1.081.000,-- ( 490.535,41) vrijgemaakt voor het oplossen van de wateroverlast bij drie tunnels. Daarnaast geeft de provincie Utrecht een subsidie van 300.000,-- ( 136.134,06). Tezamen is er dus bijna 1,4 miljoen gulden (ruim 0,6 miljoen euro) voor de drie tunnels. Binnen enkele maanden verschijnt ook een plan van aanpak voor de problemen op het gebied van de sociale veiligheid.

Wateroverlast

Twaalf tunnels van de in totaal 36 tunnels en viaducten in Nieuwegein kampen met diverse vormen van wateroverlast:


* na regenval blijft vaak langdurig een plas water in de tunnel staan;

* de bestrating in de fiets- en voetgangerstunnels is op sommige plaatsen ongelijk, waardoor de begaanbaarheid en afwatering niet optimaal is;

* op sommige plaatsen is groene alg-aanslag zichtbaar op de wanden van de tunnels en op de bestrating.
Het gaat in bijna alle gevallen om fiets/voetpaden waar de overlast optreedt. De tunnels zijn: de Symfonietunnel, Vronesteyntunnel, Nedereindsetunnel, Noordstedetunnel, Kolfstedetunnel, Duikeendtunnel, Waterbiestunnel, Veertunnel, Lijsterbestunnel, Sporttunnel, Parktunnel en Oudegeintunnel. Deze zijn alle in beheer bij de gemeente.Invoerdatum 7-9-2001


Copyright © Gemeente Nieuwegein
Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Nieuwegein pakt wateroverlast tunnels aan '
Lees ook