Gemeente Nieuwegein

Gemeente sponsort plantenbakken
(26 oktober)

Bewoners van Nieuwegein kunnen vanaf 1 januari op kosten van de gemeente één of meerdere plantenbakken in de straat krijgen, mits zij deze zelf onderhouden. Het is de bedoeling dat de bewoners na plaatsing van de bakken er zelf planten in zetten en deze onderhouden. De bewoners zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor hun omgeving. Het adopteren van plantenbakken kan al sinds de jaren '80 maar er zijn nu nieuwe voorwaarden op papier gezet die er voor moeten zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft. Zo moeten aanvragen nu ondersteund worden door meerdere bewoners. Ook worden de afspraken over het onderhoud schriftelijk vastgelegd. Mocht het onderhoud desondanks niet goed verlopen dan haalt de gemeente de bak weer weg.

Voorlopig plaatst de gemeente maximaal 25 plantenbakken per jaar. Als er meer bakken worden aangevraagd, wordt er een wachtlijst aangelegd. Aan het eind van het jaar is een folder verkrijgbaar waarin alle voorwaarden nog eens uitvoerig staan beschreven. Er staan ook suggesties in voor het onderhoud en afbeeldingen van de drie beschikbare typen plantenbakken.

Deel: ' Gemeente Nieuwegein sponsort plantenbakken '
Lees ook