Gemeente Nieuwegein

Gemeente start weer Omnibusonderzoek

De gemeente Nieuwegein houdt begin februari 2003 weer de Omnibusenquête. Dan valt bij 2.500 Nieuwegeiners van 18 tot 80 jaar een vragenlijst in de bus. Met behulp van het onderzoek wil de gemeente een goed beeld krijgen van de meningen en opvattingen van de Nieuwegeinse bevolking. De informatie wordt gebruikt om te bekijken of aanpassing van het beleid gewenst is. De resultaten van het Omnibusonderzoek zijn rond de zomer bekend. Daarna schrijft de gemeente een notitie waarin staat wat de gemeente gaat doen met de resultaten van het onderzoek.

Het Omnibusonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek dat nu voor de zevende keer wordt gehouden. De vragen gaan over actuele onderwerpen zoals afvalinzameling, het imago van de gemeente en de website van de gemeente. Er zijn ook vragen van de politieke partijen aan het onderzoek toegevoegd. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die een vragenlijst ontvangen, meewerken aan het onderzoek. Alleen zo krijgt de gemeente een goed beeld van wat er leeft onder de Nieuwegeinse bevolking.

Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de unit Strategie & Onderzoek van de gemeente het onderzoeksbureau IVA uit Tilburg in de arm genomen. Dit bureau zorgt voor de verwerking van de enquêtes en de uiteindelijke rapportage. Naast het Omnibusonderzoek doet de gemeente Nieuwegein ook andere onderzoeken. Meer informatie over de Omnibusenquête is te vinden op www.nieuwegein.nl.

Invoerdatum 27-1-2003

Deel: ' Gemeente Nieuwegein start weer Omnibusonderzoek '
Lees ook