Gemeente Nuth


Terug naar vorige pagina

Gemeente Nuth reageert positief op voorstel RIMO Parkstad

De gemeente Nuth staat positief ten opzichte van het verzoek van RIMO Parkstad om een zorgpension in te richten op de Stationstraat 10 te Nuth. RIMO is de uitvoerende organisatie en verantwoordelijk voor het tot stand komen van een huurcontract met de eigenaar van het pand. De huisvesting moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden om dit pension in te richten. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de gemeente een gebruiksvergunning verlenen die de inrichting van een pension mogelijk maakt.

De plannen van Rimo
Het plaatsen van maximaal 15 personen die passen binnen de doelgroep van het project Bemoeizorg zoals is overeengekomen binnen de raamovereenkomst Regio Parkstad Limburg. De bewoners worden 24 uur per dag professioneel begeleid. Tussen 09.00 en 17.00 uur zullen de bewoners afwezig zijn om deel te nemen aan geplande activiteiten. De doelstelling is dat de bewoners doorstromen naar zelfstandig wonen.

De voorwaarden van de gemeente Nuth
De voorwaarden zijn onder andere beschreven in een bestemmingsplan. Veiligheid staat daarbij voorop. De gemeente Nuth ziet er op toe dat de eigenaar en RIMO, als gebruiker, voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

De huidige stand van zaken
Formeel bestaat er nog geen contract tussen RIMO en de eigenaar. Zolang er geen sprake is van een huurcontract kan de gemeente Nuth slechts afwachten. Zodra de gemeente Nuth in kennis is gesteld van een contract, zal ze er op toezien dat er zowel voor de bewoners als de omwonende een veilig en prettig leefklimaat zal blijven bestaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Nuth reageert positief op voorstel RIMO Parkstad '
Lees ook