Gemeente Oud-Beijerland

Collecteopbrengsten

n de periode van 7 tot en met 13 april 2002 is een collecte gehouden door ZOA-Vluchtelingenzorg. De opbrengst van deze collecte bedroeg
1.650,58.


Evenementenkalender

Wat is er de komende tijd in Oud-Beijerland te doen? Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste evenementen / gebeurtenissen.

Datum

Evenement

Locatie

06-07-02

Spuidag

Centrum

12-07-02

Wielerronde

Centrum

12-07-02

Fancy-fair

Willibrodusschool

13-07-02

Summer Adventure Party / Hooikoortsfestival

Voetbalvereniging OSV

Voor meer informatie over de bovenstaande evenementen / gebeurtenissen kunt u contact opnemen met de gemeente Oud-Beijerland, tel. 0186 646 541.

Gebruiksvergunningen

Een gebruiksvergunning is wettelijk verplicht op basis van de gemeentelijke bouwverordening. In een gebruiksvergunning zijn voorwaarden opgenomen voor een brandveilig gebruik van een gebouw, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse controle van de kleine brandblusmiddelen (brandslanghaspel, handblusser). Daarnaast kunnen in een gebruiksvergunning specifieke eisen worden gesteld met betrekking tot de brandveiligheid, zoals het aantal en de bruikbaarheid van de nooduitgangen, de vluchtroutes, de nood- en transparantverlichting, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en het maximaal aantal mensen dat in de ruimte aanwezig mag zijn. Dit alles heeft als doel om in geval van brand en ongeval het gebouw op een veilige wijze te kunnen verlaten.

Op grond van de gemeentelijke bouwverordening artikel 6.1.1. is gebruiksvergunning verleend aan:
- Café Sportzicht voor het in gebruik hebben van het bouwwerk Oostdijk 271
in Oud-Beijerland (29-04-2002);

- Eetcafé De Zevende Hemel voor het in gebruik hebben van het bouwwerk
Peperstraat 8 in Oud-Beijerland (29-04-2002);
- V.O.F. Het Oude Postkantoor voor het in gebruik hebben van het bouwwerk
West-Voorstraat 23 in Oud-Beijerland (29-04-2002);
- De Heeren van Beijerland voor het in gebruik hebben van het bouwwerk
Marktplein 2 in Oud-Beijerland (29-04-2002);
- Café Me Moeder voor het in gebruik hebben van het bouwwerk Peperstraat 3
in Oud-Beijerland (29-04-2002);

- Café Den Boer Hoeve voor het in gebruik hebben van het bouwwerk Stougjesdijk 289 in Oud-Beijerland (29-04-2002)
- Brasserie "Werelds" voor het in gebruik hebben van het bouwwerk Vierwiekenplein 105 in Oud-Beijerland (29-04-2002);
- Muziekcafé Hakuna Matata voor het in gebruik hebben van het bouwwerk
Vierwiekenplein 39 in Oud-Beijerland (29-04-2002);
- Café-cafetaria Effe Om voor het in gebruik hebben van het bouwwerk
Molenaar 10-12 in Oud-Beijerland (15-05-2002);
- Restaurant De Brasserie voor het in gebruik hebben van het bouwwerk
Rembrandtstraat 3b in Oud-Beijerland (16-05-2002);
- Café-cafetaria 't Luifeltje voor het in gebruik hebben van het bouwwerk
Hortensiastraat 54 in Oud-Beijerland (24-05-2002);
- Café "At Peppers" voor het in gebruik hebben van het bouwwerk Peperstraat
10 in Oud-Beijerland (03-06-2002);

- Café Havenzicht voor het in gebruik hebben van het bouwwerk Havendam 16 in
Oud-Beijerland (05-06-2002).

De gebruiksvergunningen worden toegekend op basis van de bevindingen van de brandweer betreffende de brandveiligheid van een gebouw. In het vervolg worden de verleende gebruiksvergunningen gepubliceerd in het overzicht van de AWB-bekendmakingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Brandweer Oud-Beijerland, tel. 0186 646 191.

Nieuwe glasbakken

Nieuwe Glasbakken (zonder batterijbakjes)

De komende tijd zal de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard beginnen met het geleidelijk vervangen van de witte kunststof glasbollen door een ander, verbeterd model, gespoten in de kleuren wit/groen Net als in de oude glasbol zijn drie inwerpopeningen aanwezig: voor bruin glas, groen glas en wit (transparant) glas.

In de nieuwe glasbakken zult u geen batterijbakjes meer aantreffen. Die leverde teveel storingen op (te gauw vol, nogal eens kapot). Er zijn inmiddels voldoende andere afgiftemogelijkheden: bij veel winkeliers, op sommige scholen, bij de chemocar en bij de milieustraat van de RAD te Westmaas (toegangspasje niet vergeten). Bij de milieustraat bestaat overigens ook de mogelijkheid om vlakglas in te leveren.

Wij hopen dat u het nieuwe model glasbak net zo goed zult benutten als het oude model, want in 2001 werd er in de glasbakken in de Hoeksche Waard gemiddeld per inwoner 17 kg glas gedeponeerd.

Net als bij de oude glasbakken verzoeken wij u vriendelijk doppen etc. zoveel mogelijk te verwijderen en geen gloeilampen, spaarlampen en geen stenen kruiken in de glasbak te deponeren. Ter voorkoming van geluidsoverlast voor de buurt verzoeken wij u ook na 19.00 uur de glasbakken niet te gebruiken.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de RAD HW, tel. 572586.

Algemene informatie over glasbakken: www.glasbak.nl

Onkruid in de tuin

Milieuvriendelijk tuinieren

Nu de zomer weer is aangebroken gaan veel mensen lekker aan de slag in hun tuin. Daarbij is het altijd weer de kunst om het aanwezige onkruid weg te krijgen en weg te houden. De volgende informatie kan u op weg helpen dit zo milieubewust te doen. De snelste manier van onkruid bestrijden, doet u met een schoffel of een hark. Dit is het meest effectief als u het onkruid voor bent, u kunt het beste schoffelen voordat de plantjes zichtbaar zijn. De kiemplantjes zitten dan vlak onder het oppervlak. Als u spontaan opkomende en gewenste plantjes toch een kans wilt geven of als het onkruid al hoog staat, zult u moeten wieden. Wortelonkruiden, zoals kweek, zevenblad (ook wel hanenpoot genoemd) en paardestaart (heermoes) kunt u het beste met een riek te lijf gaan. Bedenk dat elk klein stukje wortel dat achterblijft, uitgroeit tot een nieuwe plant. Omspitten, zonder dat u de wortelstukjes verwijdert verergert alleen de kwaal. Een manier om uw tuin of gedeelten ervan onkruidvrij te houden, is de toepassing van bodembedekkers. Dit zijn planten die zon dichte laag vormen dat andere planten geen kans krijgen. Om wortelonkruiden als kweek en hanenpoot tegen te houden kunt u een laag afdekfolie aanbrengen. Voor onkruid geldt dat elk zaadje of stukje wortel een onkruidplant kan worden. Regelmatig bijhouden van de tuin is dan ook belangrijk. Handmatig valt uw tuin prima onkruidvrij te houden, het is dan ook niet nodig om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Onkruidbestrijdingsmiddelen zijn niet alleen giftig voor het bestreden onkruid maar ook voor andere planten en dieren. De mate waarin dit gebeurt, is onder andere afhankelijk van de giftigheid van het middel en hoelang het duurt voor het middel is afgebroken. Bij deze afbraak kunnen stoffen ontstaan die ook giftig zijn. Sommige bestrijdingsmiddelen verplaatsen zich in de bodem en kunnen in het oppervlakte- of grondwater terechtkomen. Indien er toch bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, kan het beste gekozen worden voor middelen op basis van vetzuren. Deze zijn minder giftig dan andere middelen en redelijk snel afbreekbaar. Ten slotte nog enkele tips:

* Geef de natuur een kans in uw tuin. Niet elk plantje dat u niet heeft neergezet is onkruid.

* Met een kunststof onkruidrand kunt u voorkomen dat bijvoorbeeld gras tussen uw planten gaat groeien.

* In de moestuin vergemakkelijkt het op rijtjes zaaien de onkruidbestrijding. Alleen dan kunt u gemakkelijk tussen de rijen schoffelen.

* Vermijd omwoelen van de grond door de aarde uit diepere lagen naar boven te halen. Zo geeft u onkruidzaden die diep in de bodem zitten een kans.

* Houtsnippers en houtschors zijn niet geschikt tegen onkruid tussen planten en struiken. Zij voegen teveel voedingstoffen toe en hardnekkig onkruid groeit er al gauw doorheen. Beter zijn gebroken cacaodoppen, deze verteren nauwelijks en houden de bodem lange tijd bedekt.

* Wortels van wortelonkruiden horen niet op de composthoop. U kunt ze meegeven met de biobak. Ook kunt u de wortels een tijd in de zon laten verdrogen of ze op een aparte hoop laten composteren.
* In tuincentra zijn speciale haakvormige handwiedertjes te krijgen voor het wieden van onkruid tussen de stenen.

Meer informatie over tuinonderhoud kunt u vinden op de internetpaginas www.milieucentraal.nl en www.startpagina.nl (rubriek woning/tuin).

Parkeerregeling voor caravans

PARKEERREGELING VOOR CARAVANS EN AANHANGWAGENS

Met het nadere van de vakantieperiode verschijnen er weer steeds meer caravans, vouwwagens e.d. in de straten, uiteraard met de bedoeling dat de eigenaren zich kunnen voorbereiden op hun vakantie.

Voor alle duidelijkheid willen wij nogmaals de regeling, opgenomen in de Oud-Beijerlandse APV, onder uw aandacht brengen als het gaat om de parkeerregeling voor caravans, vouwwagens, aanhangwagentjes en dergelijke. Deze regeling, die mede een bijdrage levert aan het terugdringen van de 'verloedering van het straatbeeld' geldt het gehele jaar en luidt als volgt :

Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen en dergelijke langer dan drie dagen achtereen op de openbare weg te parkeren.

De mogelijkheid bestaat om ontheffing te verkrijgen. In die gevallen wordt een afweging gemaakt tussen de noodzaak om in het concrete geval langer gebruik te maken van de openbare weg en het uiterlijk aanzien van de omgeving.

Een schriftelijk verzoek om ontheffing kunt u richten aan het College van Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Schadeoverzicht

In de maand mei 2002 is de volgende schade ontstaan o.a. door vandalisme aan gemeentelijke eigendommen:

Schade aan: geschatte kosten:
Straatwerk (Koninginneweg, A. Schweitzererf, Uitloop, Korengracht e.a.)

938

Lichtmasten (Wolweversweg, Dievenpad, Randweg)


2.293

Straatmeubilair (Oost-Voorstr., Kloosring, Boerderijweg, Koopmanstr., e.a.)


2.996

Verkeersborden (J.v.d. Heijdenstr., Spuioeverweg, Hoefsmid, e.a.)


1.340

Bushokje (Burg. Diepenhorstsingel)

909

Boom/hekwerk (H. Parkhurstweg, J. v.d. Heijdenstr.)

982

Speelplaats (Loethoelierf)

118

Totaal

9.576

De gemeente zal proberen de schade op de daders te verhalen. Niet in alle gevallen is echter een dader aan te wijzen en draait de gemeente (en dus de gemeenschap) voor de kosten op. Bent u getuige van vandalisme (of het nu gaat om particuliere of gemeentelijke eigendommen) waarschuw dan zo snel mogelijk de politie tel. 0900-8844!

Dit schadeoverzicht betreft alleen schademeldingen van de dienst Ruimte.

Vergaderagenda

GEMEENTELIJKE VERGADERAGENDA JULI 2002

In onderstaand vergaderschema ziet u welke gemeentelijke (commissie)vergaderingen c.q. activiteiten plaatsvinden in de komende weken. De agendas publiceren wij in de week voorafgaand aan de betreffende vergaderingen.

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur (tenzij anders aangegeven). Indien u belangstelling heeft om één of meerdere vergaderingen bij te wonen op de publieke tribune, dan bent u van harte welkom.

9

juli

Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Milieu; (aanvang 20:30 uur!)

10

juli

Commissie Welzijn;

11

juli

Commissie Onderwijs, Sport, Recreatie en Toerisme;

15

juli

Commissie Ruimtelijke en Economische zaken;

17

juli

Commissie Algemene Zaken;

In de maanden juli en augustus staat i.v.m. de vakantieperiode geen raadsvergadering gepland. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op maandag 2 september.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat zij hebben besloten;

1. aan te leggen een algemene gehandicaptenparkeerplaats, het zuidelijk gelegen parkeervak op de centrale parkeerplaats, direct naast de vestiging van de GGD Zuidhollandse Eilanden Pad van Jongejan nr. 3.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van zes weken, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De volledige tekst van de verkeersmaatregel ligt vanaf vrijdag 28 juni a.s. ter inzage bij de afdeling Openbare Werken van de dienst Ruimte aan de W. van Vlietstraat nummer 6 (geopend van 09.00 tot 12.30 uur en verder op afspraak).


* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
* het oprichten van 27 woningen aan de Bachlaan 45 t/m 87 oneven in Poortwijk II;

* het plaatsen van een tuinhuisje aan de Dokter Kroesenring 26;
* het vergroten van een woning aan de Beetwortelweg 54.
De desbetreffende stukken liggen met ingang van 28 juni 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 27 juni 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

18 juni 2002

het plaatsen van een zadeldak op een garage op het perceel Piet Heinstraat 12;

De heer A.W. Kegel Piet Heinstraat 12 3262 XM Oud-Beijerland


2


19 juni 2002

het vergroten van de woning en het plaatsen van dakkapellen op het perceel Evertsenstraat 25;

De heer P. Barendregt Kerkstraat 44A 3262 PH Oud-Beijerland


2

19 juni 2002

het vergroten van de woning op het perceel Bestevaerplein 3;

De heer L.L. Zinser Bestevaerplein 3 3262 XR Oud-Beijerland

2

Kapvergunning verleend voor:

Geen kapvergunning verleend voor:

Bouwvergunning van rechtswege verleend voor:

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

Sloopvergunning verleend voor:

18 juni 2002

het slopen van een garage/berging op het perceel Zinkweg 151;

De heer H. Diederiks Zinkweg 151 3262 BG Oud-Beijerland

2

18 juni 2002

het verwijderen van asbesthoudende plafondplaten op het perceel Titus Brandsmastraat 2;

De heer O.P. Heijblom Titus Brandsmastraat 2 3262 VJ Oud-Beijerland

2

18 juni 2002

het verwijderen van asbesthoudende materialen in de woning op het perceel Vlietkade 2;

De heer L.P. Bosschaart p/a Rijnmond Industriele Service Bv Smirnoffweg 20 3088 HE Rotterdam

2

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

17 juni 2002

het organiseren van een Summer Adventure Party op en Hooikoortsfestival op het terrein van de voetbalvereniging OSV op zaterdag 13 juli as.;

SSO Oud-Beijerland De heer M.J. Toet Steenenstraat 24 3262 JM Oud-Beijerland


3


17 juni 2002

het verstrekken van zwal-alcoholische drank voor gebruik ter plaatse tijdens het zomerpopfestival van 17:00 tot 10:00 uur op zaterdag 22 juni;

Stichting Zomerpop Oud-Beijerland De heer A. Letterman Beetwortelweg 48 3263 EA Oud-Beijerland

3

20 juni 2002

het organiseren van een hippisch dressuurevenement op zaterdag 7 en zondag 8 september 2002 in het Hippisch Centrum;

Ruitervereniging Oud-Beijerland De heer R. Renes Postbus 1189 3260 AD Oud-Beijerland

3

20 juni 2002

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Graanzolder 44;

De heer H. van der Zweth Graanzolder 44 3262 CR Oud-Beijerland

2

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

29-05-02

verbouwen van een schuur op het perceel Croonenburgh 24;

De heer J.T.A. Pors Croonenburgh 24 3261 RG Oud-Beijerland

06-06-02

plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter Kroesenring 28;

De heer A.W. Viskil Dokter Kroesenring 28 3261 CE Oud-Beijerland

07-06-02

plaatsen van speeltoestellen op het perceel Boezemsingel 9;

Speeltuinvereniging Croonenburgh P/a Hortensiastraat 2 3261 BH Oud-Beijerland

12-06-02

plaatsen van een dakkapel op het perceel Oostdijk 78;

De heer P. van der Merwe Oostdijk 78 3261 KJ Oud-Beijerland

12-06-02

vergroten van een woning op het perceel Van Tijnerf 23;

De heer A. Bakker Van Tijnerf 23 3263 EL Oud-Beijerland

14-06-02

plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bachlaan 119;

De heer R. Troost Bachlaan 119 3261 WB Oud-Beijerland

17-06-02

plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bachlaan 1;

De heer S. Vermolen Bachlaan 1 3261 WB Oud-Beijerland

17-06-02

plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter Kroesenring 86;

De heer H.E. Agnes Dokter Kroesenring 86 3261 CH Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het :

06-06-02

slopen van twee noodlokalen op het perceel Aalscholver 2;

Gemeente Oud-Beijerland Postbus 2003 3260 EA Oud-Beijerland

11-06-02

verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking op het perceel Gerard Doustraat 1;

Union Röntgenstraat 18 3261 LK Oud-Beijerland

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

Deel: ' Gemeente Oud-Beijerland bekendmakingen '
Lees ook