Gemeente Papendrecht

Besluitenlijst van de B & W vergadering van 26 april 2002.

Aanwezig: de heer C.J.M. de Bruin, burgemeester

De heer A. Vogel, de heer F.G. de Jong, de heer A. Stremler, wethouders

de heer J.H. van de Zedde, secretaris

Nr.:

Ingekomen stuk van:

Onderwerp:


1


Aanhouden van het verslag van de B & W vergadering van 23 april 2002

Besluit:

Het verslag wordt aangehouden.


2


B.E.B. - Bureau Beleidscoördinatie

Verdeling portefeuilles college, waarneming en vertegenwoordiging in verschillende commissies en besturen.

Besluit:

Vastgesteld


3

B.E.B. - Bureau Beleidscoördinatie

Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Papendrecht.

Besluit:

Vastgesteld.

Vastgesteld d.d. 1 mei 2002

De secretaris, De burgemeester,

Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin

Deel: ' Gemeente Papendrecht B&W besluitenlijsten '
Lees ook