Gemeente Putten

Gemeente Putten vraagt medewerking aan enquête over afvalinzameling (21-05-2002)

---

Putten, 21 mei 2002

Gemeente Putten vraagt medewerking aan enquête over afvalinzameling

De gemeente Putten onderzoekt momenteel de mogelijkheden om het inzamelen van afval te verbeteren. Het uiteindelijke doel is een betere afvalscheiding en vermindering van de totale hoeveelheid afval. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een schriftelijke enquête onder 1200 willekeurig gekozen inwoners van de gemeente. De enquête is afkomstig van Right Marktonderzoek en het invullen ervan kost ongeveer 15 minuten.

De gemeente verzoekt inwoners die de vragenlijst deze week ontvangen, deze vóór 10 juni ingevuld terug te sturen. Dit is van groot belang om wensen en ideeën over afvalinzameling te weten te komen. Als dank voor de medewerking worden onder de inzenders van de enquête tien dinerbonnen verloot.

In de enquête wordt o.a. gevraagd of inwoners tevreden zijn over de mogelijkheden om het afval kwijt te raken? Kan de manier waarop de gemeente het afval inzamelt beter? Zo ja, hoe? Is bekend welk soort afval waar naar toe moet? Dit zijn vragen waarop de gemeente graag antwoord wil, zodat de manier van afvalinzameling verbeterd kan worden. Ook de mening van inwoners die hun afval niet scheiden, is van belang.

In Putten is in 2001 afgerond 2500 ton huishoudelijk afval geproduceerd. En deze hoeveelheid neemt nog steeds toe. Om grondstoffen en energie te sparen, is het voorkómen van afval belangrijk. Daarnaast is het scheiden van afval van belang voor het hergebruik van deze grondstoffen. Papier is daar een mooi voorbeeld van: nieuw papier bestaat voor 75% uit oud papier. In Putten is vorig jaar 2350 ton oud papier ingezameld.

Veel afval wordt al apart ingezameld, maar uit onderzoek blijkt dat 50% van de inhoud van de vuilniszak nog bestaat uit herbruikbaar afval zoals glas, papier, groente-, fruit-, en tuinafval en textiel!

Deel: ' Gemeente Putten vraagt medewerking aan enquête over afvalinzameling '
Lees ook