Gemeente Rijswijk int voorlopig geen ouderbijdrage Jeugdhulp

Gemeente Rijswijk int voorlopig geen ouderbijdrage Jeugdhulp

De gemeente Rijswijk gaat voorlopig geen ouderbijdrage vragen voor kinderen in de Jeugdhulp en Jeugd-GGZ die buiten het eigen gezin verblijven. De gemeente wil hiermee voorkomen dat ouders vanwege die ouderbijdrage minder snel hulp zullen vragen voor hun kind. Dit besluit blijft van kracht tot de resultaten van het onderzoek van staatssecretaris Van Rijn bekend zijn. Alleen voor de ouders die onder de oude regeling vallen (voor 2015) en die al verplicht waren tot het betalen van een ouderbijdrage blijft de ouderbijdrageregeling gelden.

Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft, dan zijn de ouders verplicht bij te dragen in de kosten. Dit wordt de ouderbijdrage genoemd. De ouderbijdrage komt voort uit het gegeven dat ouders van wie kinderen buiten het gezin worden verzorgd, minder kosten voor die kinderen hebben, waardoor de bijdrage gerechtvaardigd is. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het opleggen van de ouderbijdrage, maar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte en int de bijdrage. Deze wettelijke verplichting is opgenomen in de Jeugdwet.

Ouderbijdrage staat ter discussie

Deze ouderbijdrage staat inmiddels landelijk volop ter discussie. Deze discussies hebben ervoor gezorgd dat er nu onderzoek wordt ingesteld naar de effecten van de ouderbijdrageregeling Steeds meer gemeenten, waaronder de gemeente Rijswijk, besluiten de inning van de ouderbijdrage voor jeugdhulp (deels) op te schorten in afwachting van dit onderzoek.

Drempels voor gezinnen voorkomen

Voor 2015 betaalden ouders al een ouderbijdrage als hun kind buiten het gezin verbleef. Deze werd geïnd door het LBOI (Landelijk Bureau Inning en Onderhoudsbijdrage). Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In de Jeugdwet is opgenomen dat vanaf 2015 ook een ouderbijdrage geldt wanneer een kind een of meerdere dagdelen buitenshuis verblijft. Hier zijn de meeste gemeenten tegen, omdat de ouderbijdrage in sommige gevallen hoger kan uitpakken dan de kosten die de ouders uitsparen op het moment dat hun kind niet thuis verblijft. De ouderbijdrage kan er ook voor zorgen dat ouders en jeugdigen zorg gaan mijden. De gemeente Rijswijk neemt haar verplichting om vanaf 1 januari 2015 jeugdhulp te bieden aan kinderen en gezinnen die dit nodig hebben heel serieus en wil voorkomen dat er drempels worden opgeworpen door het opleggen van een ouderbijdrage.

Informatie, producten en diensten van de gemeente Rijswijk zijn te vinden op : www.rijswijk.nl

Deel: ' Gemeente Rijswijk int voorlopig geen ouderbijdrage Jeugdhulp '


Lees ook