Gemeente RotterdamRotterdam heeft E-programma

Rotterdam werkt de komende jaren aan een E-programma op vier terreinen: bedrijven, onderwijs, burgers en overheid. Het E-programma gaat over ontwikkelingen in de informatie-samenleving. Deze gaan snel, zijn ingrijpend en internationaal. Rotterdam wil daar snel bij aansluiten omdat het positieve effecten heeft op de werkgelegenheid en de sociale cohesie van de stad. De omvang en de snelheid van de ontwikkelingen vragen om bundeling van krachten.
In het E-programma worden zowel de aanbodzijde als de vraagzijde betrokken. Zo wordt onder meer de vestiging van ICT bedrijven in Rotterdam gestimuleerd, de infrastructuur voor scholen verbeterd, worden open leer centra en digitale trapveldjes in de wijk ter hand genomen en internet ingezet voor meer dienstverlening van de gemeente. De benodigde middelen voor vier jaar zijn 165 miljoen gulden. Daarvan is reeds 20 miljoen gulden goedgekeurd. Het E-programma is aangemeld bij het Rijk.

Deel: ' Gemeente Rotterdam heeft E-programma '
Lees ook