Gemeente RotterdamGemeente Rotterdam voert nieuwe huisstijl in

Per 1 september a.s. zal het gemeentebestuur samen met de Bestuursdienst als eerste van de Rotterdamse gemeentelijke diensten, bedrijven en instellingen de omslag naar een nieuwe gemeenschappelijke huisstijl maken. De huisstijlen van de overige gemeentelijke diensten en bedrijven zullen vervolgens in hun huidige vorm binnen enkele jaren verdwenen zijn. Dit heeft wethouder Herman van den Muijsenberg (o.a. voorlichting en communicatie) vandaag bekend gemaakt.

Het beeldmerk, dat bestaat uit een rivier met R in de kleuren blauw en groen, beoogt zowel de gemeentelijke overheid als de stad Rotterdam uit te dragen met als kernbegrippen betrouwbaarheid en een modern, ondernemend en samenbindend karakter.

De nieuwe huisstijl vloeit voort uit het Collegeprogramma 'Met Raad en Daad' waarin is afgesproken dat de gemeente een einde wil maken aan de versnipperde communicatie en beeldvorming van de gemeente. Het College is van mening dat er voor de Rotterdammers, maar ook voor andere relatiegroepen van de gemeente, geen twijfel over mogelijk moet zijn of zij te maken hebben met producten en diensten van het gemeentelijk concern. Het gemeentebestuur is immers verantwoordelijk voor en politiek aanspreekbaar op het functioneren, de activiteiten, de producten en prestaties van alle gemeentelijke organisatie-onderdelen Het College hecht daarom aan een meer eenduidige presentatie en een grotere herkenbaarheid van de gemeentelijke organisatie als geheel. De ontwikkeling en invoering van één huisstijl kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Het ontwerpconcept, dat in een kwalitatief consumentenonderzoek positief is beoordeeld, stoelt op de gedachte van eenheid, verscheidenheid en flexibiliteit. Naast een basisstijl met groene R en een duidelijke vermelding van de naam van de dienst, is voorzien in een tiental aanvullende identiteiten door te variëren in kleur en de toevoeging van een eigen vorm. Ook de gemeentelijke kunstinstellingen en de deelgemeenten zullen de nieuwe huisstijl inpassen. De nieuwe huisstijl is ontworpen door het ontwerpbureau Studio Dumbar onder meer bekend van KPN/PTT, Politie, NS en ANWB.

De huidige centrale operatie zal op termijn om meerdere redenen tot aanzienlijke kostenbesparing kunnen leiden. Afzonderlijke nieuwe huisstijloperaties of aanpassingen daarvan per gemeentelijke dienst zullen tot het verleden behoren.
Met behulp van uitgebreide handleidingen kunnen de diensten, bedrijven en instellingen vele eigen huisstijltoepassingen zonder bijzondere financiële inspanningen tot stand brengen. Op centraal niveau worden richtlijnen en voorbeelden ontwikkeld voor onder meer het correspondentiemateriaal, brochures, periodieken, advertenties, formulieren en de nieuwe media. Het centrale concept maakt ook een uitwisseling van nieuwe ontwerpen tussen de diensten mogelijk.

Deel: ' Gemeente Rotterdam voert nieuwe huisstijl in '
Lees ook