Gemeente Soest


Gemeente Soest werkt mee aan bouwvergunning gevangenis bolletjesslikkers Soesterberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest verlenen hun medewerking aan een bouwvergunning ten behoeve van de vestiging van een gevangenis voor maximaal 90 vrouwelijke `bolletjesslikkers' in het voormalige gerechtsgebouw van het Lockerbie-proces in Soesterberg. Indien geen zienswijzen tegen het plan worden ontvangen en het ministerie van Justitie garandeert dat het om twee jaar gaat, start een vrijstellingsprocedure ex. Artikel 17 Wet Ruimtelijke Ordening.

Het ministerie van Justitie wil een deel van Kamp van Zeist nabij Soesterberg, gedeeltelijk gelegen in de gemeente Soest en gedeeltelijk in de gemeente Zeist, inrichten als gevangenis voor bolletjesslikkers. De huisvesting is gebaseerd op de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers. Deze wet is inclusief verlenging maximaal twee jaar geldig. Het gemeentebestuur van Soest heeft de voorwaarde gesteld dat de minister van Justitie ook garandeert dat het om een behoefte van twee jaar gaat. In de ontvangstbevestiging van de bouwaanvraag is het ministerie herinnerd aan deze verlangde garantie.

Het Soester deel van het Kamp van Zeist is gelegen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied en heeft de bestemming Militaire Doeleinden. Het gebruik als gevangenis is in strijd met de bepalingen van dat bestemmingsplan. Een vrijstellingsprocedure van de bestemmingsplanbepalingen is daarom nodig. Conform de voorgeschreven procedure komt het bouwplan twee weken ter inzage te liggen. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. In de vergunning wordt een aantal brandpreventieve voorwaarden gesteld.

Bouwkundig is het plan van het ministerie van Justitie weinig ingrijpend. Het gaat met name om enkele aanpassingen aan de technische installatie en het sanitaire gedeelte van het bestaande gebouw. Met het oog op het tijdelijke karakter moeten de wijzigingen weer eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt.

---

Last van ongedierte?

Voor bestrijding en advies: bel RMN (035) 603 92 22

De zomer is het seizoen waarin veel plaagdieren en ongedierte overlast bezorgen. Zwermen bijen, wespennesten, ratten, muizen, vlooien en mieren, maden in de GFT-containers en de vele andere kruipende, vliegende, stekende en ook onschuldige diertjes kunnen veel last veroorzaken. Soms lift een kakkerlak mee naar uw huis in uw vakantiebagage.

Reinigingsbedrijf Midden Nederland kan u in veel gevallen hulp bieden. De bestrijding van ratten en muizen is gratis. Ook verleent RMN gratis advies voor bestrijding en voorkoming van ander ongedierte.

Bestrijd ratten nooit zelf, maar bel rmn.

Bij RMN zijn zes gediplomeerde ongediertebestrijders in dienst, die op een veilige en deskundige wijze het ongedierte bestrijden. De bestrijdingsmiddelen worden zo geplaatst dat kinderen en andere (huis)dieren hier niet bij kunnen komen. Ook geven de ongediertebestrijders adviezen om problemen met het ongedierte in de toekomst te voorkomen. Voor muskusratten bestaat een meldingsplicht. Ziet u een muskusrat, BEL RMN.

Sla nooit een kakkerlak dood

Slaat u de kakkerlak dood dan kunnen de eitjes vrijkomen en vergroot u het probleem alleen maar. Vang de kakkerlak of andere (onbekende) insecten in een glazen potje. Plak hierop een etiket met uw naam en adresgegevens en geeft dit af bij RMN, de Schans 14 te Soest. De ongediertebestrijder zoekt uit om wel soort ongedierte het gaat en hoe dit soort bestreden kan worden.

Wees altijd voorzichtig met wespen en bijen

Heeft u een wespennest in of bij het huis, dan kan RMN (tot goothoogte) dit bij u komen weghalen. Hiervoor worden de kosten in rekening gebracht. Het weghalen van een nest kost 35,00 (contant) of 40,00 (op rekening). Het zelf weghalen van een wespennest is niet zonder risico's. De ongediertebestrijders van RMN dragen beschermende kleding en gaan zeer zorgvuldig te werk. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het nest en bel met RMN of met een ander bedrijf voor ongediertebestrijding. Bijen worden niet bestreden maar weggehaald door een imker. Twijfelt u of het bijen zijn, bel dan met RMN.

Voorkom maden in uw gft-container

Vliegen komen af op vis- en vleesresten in uw container. De eitjes die zij daar achterlaten verworden tot maden. RMN adviseert om in de zomer vlees en visresten in kranten te verpakken en in de container te doen die het eerst geleegd wordt. Doet u het in de container voor restafval, dan mag het ook in plastic verpakt zijn. Houd de containerdeksel dicht!.

Om de inwoners van de gemeente Soest attent te maken op de ondersteuning door RMN bij het bestrijden van ongedierte en het geven van deskundig advies, rijden de huisvuilwagens met posters waarop een rat en een wesp afgebeeld staan ook het telefoonnummer van RMN.

RMN is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 12.00 uur en vanaf 12.30 uur tot 16.00 uur. Telefoonnummer: (035) 603 92 22.
---

Gemeente Soest zestiende plaats op de lijst van beste gemeenten

Bij een onderzoek waar je het beste kunt wonen, uitgevoerd door Elsevier, komt Soest als zestiende uit de bus van de 496 gemeenten in Nederland.

De gemeenten zijn beoordeeld op zeven hoofdpunten: voorzieningen, zorg, wonen, economie, vrije tijd, veiligheid en welstand van de inwoners. De gemeente Soest scoorde het hoogst met de bereikbaarheid per trein, de groene omgeving en economie. De gemeente Almere is winnaar geworden, Amersfoort staat op de 155e plaats en de gemeente Baarn op de 201e.

---

Koninklijke luchtmacht herdenkt overleden personeel op vliegbasis Eem-Vallei educatief

Trouwen waar u wilt

Werken aan wegen 1 en 2 juli

Burgerjaarverslag 2001

Deel: ' Gemeente Soest werkt mee gevangenis bolletjesslikkers Soesterberg '
Lees ook