Gemeente Steenbergen

januari 2007 (en biljetten zelfs tot 2037!).

Al het geld op onze bank- en girorekeningen (spaargeld, salaris, beleggingen, etc), maar ook onze verzekeringen, hypotheken en dergelijke worden automatisch in euros omgezet. Geen omkijken naar, dus. Voor de andere muntsoorten in Europa die ook overgaan naar de euro geldt dezelfde planning.

Cadeautje
Iedereen van 6 jaar en ouder krijgt in december een setje met de Nederlandse euromunten. Om alvast te wennen aan de euro. Maar daar kunnen we pas vanaf 1 januari 2002 mee betalen.

Rekenen
We zullen nog wel een tijdje bezig zijn met het omrekenen van guldens naar euros en omgekeerd. De officiële koers van de euro is f 2,20371. Veel te lastig om mee te rekenen.

Handiger is het volgende rekensommetje: vermenigvuldig het bedrag in euros met 2 en tel daar 10% bij op. Dus: 5 euro is 2 x 5 = 10 gulden +
1 gulden = 11 gulden.
Omgekeerd werkt het zo: deel het aantal guldens door 2, en trek er nog 10 % vanaf. Dus: 4 gulden: 2 = 2 euro, - 20 eurocent = f 1,80. Voor wie het allemaal veel te ingewikkeld is: er zijn ook handige rekenmachientjes voor weinig euro te koop.

Betalen in andere eurolanden
Vanaf 1 januari 2002 kunnen we in alle eurolanden met dezelfde biljetten en munten terecht. Dus ook met de Nederlandse euromunten waar onze Koningin op staat. Omgekeerd kunnen buitenlanders ook met euromunten uit hun eigen land in Nederland betalen.

Het kan dan ook best zijn dat we bij de bakker een Griekse euromunt terugkrijgen. Geen probleem: we kunnen m overal gewoon weer uitgeven. En wie nog buitenlandse biljetten heeft, kan die, net als de guldens, tot 1 april 2002 bij elke Nederlandse bank omwisselen voor euros. Daar rekenen de banken overigens wel provisie over, dus tijdens de vakantie kunnen we het best al ons vreemde geld opmaken!
---

de R is weer in de maand en dat weten sommige hondenliefhebbers!
---

Openbare vergaderingen

Raadsvergadering: do 27 september

* Onderzoek span of control afdeling VROM.
* Nieuwbouw gemeentelijke huisvesting.

* Evaluatie subsidieverordening.

* Verordening Muziek- en Dansonderwijs 2001.
* 3e Wijziging Legesverordening 2001.

* Motie gemeente Boxmeer inzake het provinciale restrictieve woningbouwbeleid.

* Beschikbaar stellen middelen ad f 1.815.402,-- ( 823.793,51) inzake het plan hoek Laurentiusdijk / Corneliusstraat te Steenbergen.

* Duurzaam Veilig inrichten voormalige provinciale wegen.
* Instemming met fusie tussen NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) en de NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant tot Brabant Water NV.

* Afwikkeling bezwaarschrift Overhevelingsregeling Andere Voorzieningen Stichting Kruislandse Scholen.
* Nieuwbouw 3 lokalen en renovatie openbare basisschool De Regenboog te Dinteloord.

Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergaderingen mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming aan het begin van de vergadering, het woord voeren.
Op de gemeentelijke teletekstpagina's van TV-Gazet (pagina 213) wordt de agenda van de raadsvergadering vermeld. De onderwerpen liggen ook ter inzage bij de receptie in het stadhuis.

---

Evenementen

za 22 sep: landelijke fietsdag. In Steenbergen kan gestart worden bij Gasterije La Frairie aan de Nassaulaan tussen 09.00 uur en 13.00 uur.

zo 23 sep: majorette-twirlwedstrijd in sporthal 't Cromwiel, Krommeweg
1, Steenbergen. Info tel (0165) 542489.


wo 26 sep t/m za 29 sep: kermis Dinteloord. Info tel 564649.

vr 28 sep t/m zo 30 sep: vogeltentoonstelling in zaal De Welleberch te Steenbergen. Info tel 566375.

zo 30 sep van 10.00 uur tot 12.00 uur, wandelevenement / sponsorloop. Info tel 566090.

---

Laatste aanpassing uitgevoerd op: vrijdag 21 september 2001 .

Deel: ' Gemeente Steenbergen mededelingen '
Lees ook