Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

10-06-2002
Gemeente tevreden over milieustraat

Milieustraat werpt vruchten af

De milieustraat aan de Ambachtsweg in Malden, die in september 2001 van start g ing, werkt goed. Dat is de constatering in een evaluatie van de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Heumen. De hoeveelheid grof vuil die moet wo rden verbrand nam af met maar liefst 89%. Dat is ruim boven de doelstelling van 50%. De milieustraat leidt dus duidelijk tot een veel betere scheiding van afv al waardoor echt apart blijft wat gerecycled kan worden.

Ook het uitgangspunt dat de vaste kosten van de inzameling van het grof vuil ni et mochten stijgen is gehaald.

klachten

Elke zaterdag vinden gemiddeld 90 inwoners de weg naar de milieustraat. In een half jaar (september 2001 tot februari 2002) waren dat er in totaal 2334. Ze br achten 407 ton afval (excl. kca, textiel en asbest).

Ernstige klachten blijken er nauwelijks, welgeteld twee. Bovendien trok één van die twee zijn klacht later in. De overblijvende klager (over het feit dat het gewicht geschat wordt en niet via een weegsysteem exact wordt vastgesteld) kon er na uitleg wel begrip voor opbrengen.

Er zijn wel algemenere klachten geweest. Die betroffen de wachttijden voor de p oort en de doorstroming op het terrein zelf. Ze zijn besproken met de exploitan t. Die heeft inderdaad wat kunnen doen aan de doorrijmogelijkheden op het terre in. Wachttijden zijn in piekuren echter moeilijk te voorkomen.

Tenslotte kon worden vastgesteld dat de milieustraat niet wezenlijk heeft gelei d tot meer zwerfvuil. Daarvan was wel een lichte toename te constateren, maar d ie had weinig met grof vuil te maken (het betrof drie illegale stortingen van e en hennepkwekerij).

Onderwerp van onderzoek is nog wel de botsing van twee regelingen: de gemeente komt gratis thuis hout versnipperen, maar wie het zelf naar de milieustraat bre ngt moet betalen. Daar zal nog een oplossing voor moeten komen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente tevreden over milieustraat Heumen '
Lees ook