Gemeente Tilburg


23-2-99

Gemeente blijft Japanse school ondersteunen

Jaarlijkse bijdrage van 70.000 voor komende drie jaren

De Japanse school in Tilburg krijgt voor de komende drie jaar opnieuw een jaarlijkse bijdrage van 70.000. Na vele pogingen hebben schoolbestuur en gemeente geen alternatieve financieringsbronnen gevonden. De aanwezigheid van de Japanse school is een voordeel bij het aantrekken van Japanse bedrijven. Daarnaast vormt het een gewaardeerde voorziening voor de reeds gevestigde Japanse ondernemingen. Daarom heeft het college besloten de jaarlijkse bijdrage voort te zetten. De kosten komen ten laste van de middelen voor Economische Ontwikkeling.

Financieringsbronnen
De Japanse school wordt al vanaf de start door de gemeente Tilburg ondersteund met een bijdrage van 70.000 per jaar. Sinds het begin was de verwachting dat de school na verloop van tijd ook zonder deze gemeentelijke bijdrage zou kunnen voortbestaan. Er zijn in de loop van de tijd vele pogingen gedaan om andere financieringsbronnen te vinden. Onlangs nog zijn de mogelijkheden onderzocht van financiering vanuit de zogenaamde OALT regeling (Onderwijs in Allochtone Levende Talen). Helaas bleven al deze pogingen zonder resultaat.

45 kinderen
Sinds 1990 bestaat er in Tilburg op initiatief van Fuij een Japanse school. Op deze zaterdagschool wordt aanvullend onderwijs gegeven om kinderen van lager en middelbaar onderwijsniveau, bij te scholen in Japanse taal, cultuur en geschiedenis. Hierdoor ondervinden ze bij terugkeer in Japan geen al te grote aansluitingsproblemen. Momenteel nemen zo'n 45 kinderen aan het onderwijs deel.

Deel: ' Gemeente Tilburg blijft Japanse school ondersteunen '
Lees ook