Gemeente Tilburg

Brabants bod voor defensie

Overleg over bezuinigingsopgave van 1 miljard

Twaalf Brabantse defensiegemeenten, de provincie Noord-Brabant, BZW (Brabantse Zeeuwse werkgeversvereniging), UWV en het MKB doen een Brabants bod aan defensie om in gesprek te gaan over de voorgenomen bezuinigingen van 1 miljard. Vooral in de begeleiding van defensiepersoneel naar het bedrijfsleven zien de Brabantse partijen mogelijkheden.
Op 23 mei bespreekt de Kamercommissie Defensie de bezuinigingsvoorstellen van 1 miljard. Namens het Brabantse defensieoverleg zal wethouder Erik de Ridder (EZ) van de gemeente Tilburg inspreken. "Defensie is de grootste werkgever van Brabant, dus de gevolgen zullen merkbaar zijn. Wij leven mee met het personeel dat hun baan verliest, maar voor deze mensen is absoluut plaats op de Brabantse arbeidsmarkt. Er is namelijk sterk behoefte aan goed geschoold technisch personeel, want het aantal openstaande vacatures overstijgt ruimschoots het aanbod. Ik zal bij het inspreken tijdens de Kamercommissie vooral duidelijk laten horen dat Brabant denkt in kansen en niet in bedreigingen."
Maintenance
In het regeerakkoord is gesteld dat het voor de economische ontwikkeling en innovatie in Nederland belangrijk is dat de bedrijven geclusterd kunnen opereren zoals de Maintenance Valley in Midden-en West-Brabant. "Brabant heeft als defensieprovincie de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd om maintenance uit te bouwen tot een innovatieve topsector", stelt wethouder De Ridder. "De huidige omstandigheden geven alle aanleiding om concreet uitvoering te geven aan het regeerakkoord en te kiezen voor Brabant als maintenanceregio van Nederland."
Verder geeft defensie geeft aan de komende jaren veel activiteiten te outsourcen. De Ridder: "Daar ligt een grote kans voor het Brabantse bedrijfsleven, maar dat moet wel samengaan met een herziening van de aanbestedingsprocedures binnen defensie. Onder andere een recent BZW-rapport wijst uit dat defensie zichzelf soms meer regels oplegt dan strikt noodzakelijk is."
Innovatie en samenwerking
Brabant is de provincie van de netwerken. Langs formele en informele lijnen vindt op structurele basis overleg plaats tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Brabant wil samenwerken met defensie om tot bruikbare oplossingen te komen. De Ridder:"Wij steken de hand uit richting defensie. Brabant wil gebruikmaken van de kansen die de bezuinigingsoperatie ook biedt. Van defensie verwachten wij een tegenprestatie door deel te nemen aan onze overlegstructuren. Door samen aan tafel te zitten hopen wij de bezuinigingsdoelstelling op een slimme manier te realiseren zonder dat deze onevenredig hard ingrijpt in Brabant, de motor van de Nederlandse economie."

Defensiegemeenten
De twaalf defensiegemeenten zijn: Breda, Budel (gem. Cranendonck), Den Bosch, Gilze- Rijen, Eindhoven, Oirschot, Roosendaal, Rucphen, Tilburg, Volkel (gem. Uden), Vught en Woensdrecht.

Deel: ' Gemeente Tilburg Brabants bod voor defensie '
Lees ook