Gemeente Tilburg


5-1-99

Gemeente gaat Hasseltse kerk aankopen

Overleg met Tiwos over exploitatie gaat door

Het college van b&w heeft besloten om alvast de koop voor te bereiden van de Hasseltse kerk en de pastorie. Parallel hieraan gaat het overleg met woningcorporatie Tiwos door om daar een wijkcentrum te ontwikkelen. Het college wil nu het kerkbestuur ontlasten van haar verantwoordelijkheid voor het beheer van de gebouwen. Wanneer het voorstel voor een koopcontract is uitgewerkt, wordt dat voorgelegd aan b&w en vervolgens aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dat rond april 1999. Rond die tijd zal er ook duidelijkheid moeten bestaan over de exploitatie. Randvoorwaarde voor het college is dat deze geen extra kosten voor de gemeente zal opleveren.

Tiwos is bereid om de kerk en de pastorie van de gemeente te kopen en in beheer te nemen. De koop door de gemeente en de (door)verkoop aan Tiwos zullen in één contract geregeld worden. De gemeente koopt de kerk en pastorie voor 1,2 miljoen van het kerkbestuur, en verkoopt de kerk voor 1 en de pastorie voor 575.000 aan Tiwos. Dit met het recht van terugkoop.

In maart 1998 hebben b&w een principe-besluit genomen om de Hasseltse kerk en pastorie aan te kopen en te ontwikkelen tot wijkcentrum. Ook andere instellingen zoals een kinderdagverblijf, het jongerenwerk, een huisartsenpraktijk en de bibliotheek zouden een plek kunnen krijgen in de kerk. De Tiwos wil de ontwikkeling op zich nemen.

Deel: ' Gemeente Tilburg koopt Hasseltse kerk aan '
Lees ook