Gemeente Utrecht

GEMEENTE UTRECHT EN SPORTVERENING UVV EENS OVER VERPLAATSING

GEMEENTE UTRECHT EN SPORTVERENING UVV EENS OVER VERPLAATSING

Het college van Burgemeester en Wethouders en het bestuur van de algemene sportvereniging UVV zijn verheugd dat zij overeenstemming hebben bereikt over de schadeloosstelling voor het verplaatsen van UVV naar het Rijnsche Park (Leidsche Rijn). Vanaf nu kunnen gemeente en UVV verder praten over de daadwerkelijke verplaatsing.

De verplaatsing van sportvereniging UVV naar Leidsche Rijn is het gevolg van de spoorwegverdubbeling en de aanleg van de tijdelijke weg over sportpark J.C. Verthoren.

In samenwerking met de sportvereniging wordt de inrichting van het nieuwe sportpark ter hand genomen. Volgens de planning moet het nieuwe sportpark in september 2004 opgeleverd zijn.

Utrecht, 16 juli 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente utrecht en sportverening UVV eens over verplaatsing '
Lees ook