Gemeente Utrecht

GEMEENTE SANEERT OLIETANKS

De gemeente Utrecht gaat een aantal ondergrondse opslagtanks saneren naar aanleiding van een lekkage bij de Prinses Beatrixschool in de wijk Noordwest. De Milieupolitie heeft, in verband met dit voorval, onderzocht of de gemeente Utrecht zich aan de regeling voor opslag van olie in ondergrondse olietanks houdt. Daarbij heeft de Milieupolitie geconstateerd dat de gemeente in overtreding is aangaande de milieuwetgeving voor olietanks. Het gaat om een zestal panden die in eigendom van de gemeente zijn. De tanks worden zo spoedig mogelijk gesaneerd en voor de betreffende panden wordt de energievoorziening op een andere manier verzorgd.

De Milieupolitie heeft onderzocht of de gemeente Utrecht zich aan de zogenoemde BOOT-regeling (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) houdt. Volgens de BOOT-regeling zijn eigenaren van in gebruik zijnde en niet meer gebruikte tanks verplicht de aanwezigheid daarvan te melden. In de maand april 2001 heeft de Milieupolitie geconstateerd dat de gemeente in overtreding is aangaande de milieuwetgeving voor olietanks. Het gaat om zes panden die in eigendom zijn van de gemeente.

Het beleid van de gemeente is om niet meer in gebruik zijnde tanks te verwijderen, bij voorkeur gelijktijdig met de sloop van het pand. Bij de betrokken zes panden was de beslissing over wel of niet slopen uitgesteld. Daardoor heeft de sanering van de tanks ook op zich laten wachten.

Het gaat om de volgende zes panden die in eigendom en beheer zijn van de gemeente: Draaiweg 51-53, Van de Mondestraat 30, Oktoberplein 24, Grave van Solmsstraat 2, J.P. Coenstraat 60 en Prinses Beatrixlaan 2.

Nadat de gemeente Utrecht door de Milieupolitie attent is gemaakt op de juiste werkwijze, heeft de gemeente dit onmiddellijk opgepakt. De tanks van de betreffende panden worden zo spoedig mogelijk gesaneerd.

Utrecht, 18 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Utrecht saneert ondergrondse olietanks '
Lees ook