Gemeente Capelle a/d IJssel


Gemeente verstuurt aanslagen 1999

Het betreft de gecombineerde heffing van
Onroerende-zaakbelastingen, Rioolrechten en Hondenbelasting (indien van toepassing). De kennisgevingen inzake de reinigingsrechten zijn deze week verzonden. Deze bedragen worden geïnd via de voorschotnota van Eneco.

Hoeveel u aan gemeentelijke belastingen moet betalen is afhankelijk van een aantal zaken. Allereerst hangt het er vanaf welke gemeentelijke belastingen u moet betalen. Als u geen hond heeft, hoeft u ook geen hondenbelasting te betalen.
Bij de onroerende-zaakbelastingen maakt het een groot verschil of u in een huurhuis woont of een eigen woning bezit. In het laatste geval moet u meer belasting betalen. Ook hangt de hoogte van het belastingbedrag af van de waarde van het onroerende zaak en de verschillende belastingtarieven die voor dat jaar gelden. Op uw aanslag vindt u de tarieven voor 1999. Voor de reinigingsrechten kunt u op de kennisgeving en uw jaarafrekening van Eneco zien hoeveel u moet betalen.

De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren voldoen. De voor u en voor de gemeente makkelijkste betalingswijze is via automatische incasso.
Als het totaal bedrag van de aanslag lager is dan fl. 2.500,- en u nog geen machtiging heeft afgegeven, dan kunt u dit doen tot 24 februari 1999. Als u gebruik maakt van de bijgevoegde acceptgiro(s), let dan op de vervaldata van de betalingstermijnen.

Mensen die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, kunnen kwijtschelding bij de gemeente aanvragen. Wanneer kwijtschelding wordt toegekend hoeft men de belasting slechts gedeeltelijk of in het geheel niet te betalen.

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Op de achterkant van de aanslag staat beschreven hoe u dit moet doen.

Voor algemene informatie of voor machtigingskaarten en kwijtscheldings- formulieren kunt u terecht bij het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111. Geopend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, telefoon 2848484.

Voor vragen over uw belastingaanslag, kwijtschelding of bijvoorbeeld de afhandeling van een bezwaarschrift kunt u contact opnemen met de afdeling belastingen: telefoon: 284 85 40.

Deel: ' Gemeente verstuurt aanslagen 1999 '
Lees ook