Gemeente Winterswijk


11 februari 2003

Gemeente winterswijk organiseert inloopbijeenkomsten

De gemeente Winterswijk gaat dit jaar voor haar inwoners een aantal 'inloopbijeenkomsten' organiseren. Op die bijeenkomsten kan iedereen binnenlopen en onder het genot van een kop koffie of een glaasje fris een gesprek met een gemeentebestuurder aanknopen. Het gemeentebestuur wil zo op een ongedwongen en informele manier met de inwoners in contact komen en informatie uitwisselen over onderwerpen die leven. Op deze manier hoopt het gemeentebestuur beter aan de weet te komen wat er onder de bevolking leeft en hoe er over bepaalde zaken wordt gedacht.

De eerste inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 februari, in zalencentrum Nijenhuis. De deuren staan open van 16.00 tot 21.30 uur. In die tijd hopen het college van Burgemeester en Wethouders en de leden van de gemeenteraad veel inwoners te mogen begroeten voor een gesprek. Iedereen kan komen en gaan wanneer hij wil en aanmelding van tevoren is niet nodig.

Er is in de zaal ook een aantal informatiepunten. Daar kunnen de inwoners bijvoorbeeld op een maquette zien wat de plannen zijn voor de ontwikkeling van het terrein Victoria/Sleeswijk met het nieuwe stadskantoor. Ook andere actuele zaken wil de gemeente 'zichtbaar' maken, zoals het reserveren van sportaccommodaties via de gemeentelijke website, het ambitieuze Waterplan Winterswijk (waarvoor onlangs een aanzienlijke Europese subsidie in de wacht is gesleept) en de verbouwing van de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis.

Van 16.00 tot 16.45 uur en van 19.30 tot 20.15 uur zullen gespreksgroepjes gevormd worden van burgers met een wethouder of de burgemeester en een aantal raadsleden. Ieder groepje behandelt een onderwerp, dat door de aanwezige inwoners ter plekke wordt aangedragen.

Ongetwijfeld zal de veelbesproken bouw van het nieuwe stadskantoor onderwerp van gesprek zijn. Dat onderwerp is de laatste tijd opnieuw nadrukkelijk in het nieuws geweest. Uit discussies blijkt dat niet iedereen volledig van de plannen op de hoogte is, of men vindt dat er niet genoeg informatie wordt gegeven. Om de informatieachterstand weg te werken, gaat de gemeente de komende weken via haar voorlichtingspagina in de Winterswijkse Weekkrant in een aantal afleveringen het onderwerp stadskantoor nog eens onder de loep nemen.

Later in het jaar zullen nog meer inloopbijeenkomsten plaatsvinden. Eind april wil de gemeente een inloopbijeenkomst houden waar het eerste burgerjaarverslag gepresenteerd zal worden. Eind mei is er weer een bijeenkomst, waar dan mogelijk meer nieuws over het stadskantoor gepresenteerd kan worden. De laatste inloopbijeenkomst voor 2003 staat gepland in de herfst.

Deel: ' Gemeente Winterswijk organiseert inloopbijeenkomsten '
Lees ook