Gemeente Winterswijk


14 februari 2003

GEMEENTE VERBOUWT AFDELING BURGERZAKEN

Maandag 3 maart begint de gemeente Winterswijk met de verbouwing van de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis. De lokettenbalie en de wachtruimte worden vernieuwd. De verbouwing zal twee weken in beslag nemen.

Omdat ook de entree en de informatiebalie opgeknapt worden, zal de gemeente tijdens deze verbouwing gebruik maken van twee noodloketten. Deze worden geplaatst aan de zijkant van het gemeentehuis. Burgers die bij de afdeling Burgerzaken moeten zijn, kunnen dan ook gebruik maken van de personeelsingang aan de zijkant van het gemeentehuis.

Tijdens de verbouwing zijn er minder loketten beschikbaar dan anders het geval is, wat betekent dat de gemeente minder medewerkers in kan zetten en dat de wachttijd langer zal zijn. Bovendien zal het comfort in de wachtruimte zeer beperkt zijn en zal er enige overlast in de vorm van lawaai zijn.

Met deze verbouwing wil de gemeente ook de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger toe verbeteren. De bedoeling is dat er een snelloket wordt ingevoerd, dat mensen in de wachtruimte al formulieren in kunnen vullen en dat de dienstverlening aan de balie sneller gaat verlopen. Daarnaast kijkt de gemeente op dit moment naar de mogelijkheden van het plaatsen van een informatiezuil.

Deel: ' Gemeente Winterswijk verbouwt afdeling burgerzaken '
Lees ook