Gemeente Woerden

Gemeente Woerden bereidt zich voor op landelijke pokkenvaccinatie

De gemeente Woerden bereidt zich op dit moment voor op een mogelijke vaccinatie van haar inwoners tegen pokken. Aanleiding is een mogelijke terroristische aanval, waarbij op grote schaal het pokkenvirus wordt verspreid. De gemeente Woerden hecht er aan om inwoners bij voorbaat te informeren over deze voorbereidingen.

De gemeente Woerden is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vaccinatie van haar inwoners. De gemeente werkt daarbij samen met de GGD Midden-Nederland en andere gemeenten in de provincie Utrecht. De minister van Volksgezondheid neemt de landelijke beslissing tot vaccinatie. Als de burgemeester vervolgens opdracht geeft tot vaccinatie van de eigen inwoners, dan ontvangt u tijdig op uw huisadres een oproepbrief met toelichting. Ook maakt de gemeente in die brief bekend op welke locatie u wordt verwacht en op welk moment.

Meer informatie over de gezondheidsaspecten van pokken en over deze mogelijke grootschalige vaccinatie kunt u vinden op de website www.minvws.nl van het ministerie van Volksgezondheid, onder de knop Themas. Ook kunt u terecht bij Postbus 51 via telefoonnummer (0800) 8051. Met vragen over de wijze waarop de gemeente Woerden voorbereidingen treft, kunt u contact opnemen het team Communicatie van de gemeente, telefoon (0348) 428827 (tijdens kantooruren).

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Woerden bereidt zich voor op landelijke pokkenvaccinatie '
Lees ook