Gemeente Zaanstad

Rozenhof en Gedempte Gracht 5 voorlopige keuze voor speelautomatenhal

maandag 16 juli 2001

Op 22 januari 2001 heeft de gemeenteraad van Zaanstad de Verordening tot exploitatie van speelautomaten vastgesteld.

Uit de 26 oorspronkelijk ingediende aanvragen bleven er uiteindelijk zes aanvragen over die in aanmerking kwamen voor verdere toetsing. Omdat de verordening aangaf dat de burgemeester maximaal twee vergunningen verlenen mocht, diende er uit deze zes aanvragen een principekeuze voor twee locaties gemaakt te worden. De keuze is voorlopig gevallen op de Rozenhof en Gedempte Gracht 5

De zes geselecteerde locaties zijn uitgebreid getoetst. Daarbij zijn ook de beleidsvelden van Economische Zaken, Stadsontwikkeling, Verkeer en Stedelijke Regie van de gemeentelijke organisatie betrokken. Hierbij is de gewenste sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van het deel van de stad waar de aanvragen voor zijn ingediend een belangrijke invalshoek geweest. Een en ander is ook getoetst aan de ontwikkelvisie die voor Inverdan wordt opgesteld.

Deze zes aanvragen zijn daarnaast getoetst aan de hand van o.a. de volgende selectiecriteria: huidige situatie, bereikbaarheid, parkeerruimte, openbare orde en omgeving. Er is aan de hand van deze selectiecriteria een principekeuze gemaakt voor twee locaties. Een principekeuze wil in dit geval zeggen dat er voorlopig nog geen vergunning verleend wordt. Een eventuele vestiging in de Rozenhof, laat onverlet dat deze plek zijn huidige functie als winkelcentrum behoudt. Aan de twee partijen is gevraagd om de door hun gepresenteerde plannen nader uit te werken. De aanvragen van de overige vier kandidaten worden voorlopig in portefeuille gehouden, totdat aan de twee geselecteerde kandidaten een definitieve vergunning is verleend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Henrotte van de afdeling Concern Communicatie, tel. (075) 655 31 13.


Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Zaanstad kiest locaties voor speelautomatenhal '
Lees ook