Gemeente Zaanstad

HET COLLEGE | DE GEMEENTERAAD | VERGADERAGENDA

MUURKRANT | VRAGENFORMULIER | TRENDS

28 april:
Gemeente Zaanstad ondertekent 'Erecode 2000' en opent Postbus 2000 voor millenniumvragen

Morgen, 28 april, om 11.00 uur ondertekent wethouder L.F. Berkhout, als wethouder verantwoordelijk voor het millenniumvraagstuk, namens de gemeente Zaanstad de Erecode 2000. Tegelijkertijd zal hij een nieuw postbusnummer presenteren, Postbus 2000, waar burgers hun vragen over de millenniumwisseling kunnen stellen. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden in de VIP-room van het gemeentehuis, Bannehof 1 te Zaandijk

De Erecode 2000 is een verklaring waarmee organisaties aan geven dat zij actief bezig zijn om de bedrijfsvoering veilig te stellen en bereid zijn informatie te verschaffen over de millenniumstatus van producten en diensten. De Erecode 2000 is tot nu toe door alle ministeries en 224 bedrijven ondertekend. Zaanstad is, na Amsterdam, de tweede gemeente in Nederland die de Erecode 2000 ondertekent.

Uiteraard wil de gemeente Zaanstad de openheid en duidelijkheid rond het millenniumvraagstuk in de praktijk waar maken. Daarom is er een speciale postbus in het leven geroepen, Postbus 2000, waar burgers en bedrijven terecht kunnen met vragen die over de millenniumwisseling gaan. Tevens kunnen vragen gesteld worden per e-mail, postbus@zaanstad.nl, en via de publiekstelefoon, 075 - (665) 24 15.

Extra Informatie:
Een vraag over de millenniumwisseling kan men ook werpen in speciale bussen die daarvoor op vijf locaties zijn geplaatst. De vijf locaties zijn:

* Railpoint office

* Stadskantoor Zaandam

* Gemeentehuis Zaandijk

* Dienst Stadsuitvoering

* Secretarie Noord

Tijdens de bijeenkomst ter ondertekening van de Erecode 2000 staat een bus opgesteld, en zal de wethouder daar de eerste vraag in deponeren.

Zaanstad, 27 april 1999

Deel: ' Gemeente Zaanstad ondertekent 'Erecode 2000' '
Lees ook