Gemeente Zaanstad

Gemeente versterkt aanpak Legionella

woensdag 8 mei 2002

In de afgelopen twee jaren zijn alle sporthallen en gymzalen van de gemeente Zaanstad technisch aangepast om legionellabesmetting te voorkomen. Met grote regelmaat test de gemeente in deze locaties watermonsters.

Naast de vele sportaccommodaties heeft de gemeente Zaanstad nog meer locaties en panden in eigendom. Voor deze gebouwen worden momenteel risico-inventarisaties en beheerplannen opgesteld. De Dienst Stadsbedrijven heeft daar twee bedrijven voor de in de arm genomen: Tebodin, consultants & engineers en de firma Aquaserva. Deze beide bedrijven assisteren de gemeente bij het in kaart brengen van o.a. de juridische en organisatorische aspecten van legionellapreventie, het maken van risicoanalyses en het opstellen van beheerplannen.

Omdat veel organisaties zoals schoolbesturen en verenigingen worden geconfronteerd met preventieve legionellamaatregelen is besloten bij de Dienst Stadsbedrijven een informatiepunt in te richten. Daarnaast bekijkt de gemeente Zaanstad hoe instanties, organisatie en verenigingen, die ook de verantwoording dragen voor locaties die een openbaar karakter hebben, ondersteund kunnen worden. Voorbeelden daarvan zijn scholen en buurthuizen.

De kosten van het plan worden geraamd op plm. 170.000 euro.

Deel: ' Gemeente Zaanstad versterkt aanpak Legionella '
Lees ook