Gemeente Zwijndrecht

Verbod parkeren te verkopen auto's

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend, dat zij op 10 juli 2001 krachtens artikel 5.1.2a van de Algemene Plaatselijke Verordening hebben besloten de Kort Ambachtlaan aan te wijzen als weg waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen. Dit besluit treedt op 1 augustus 2001 in werking.

Het besluit ligt met ingang van heden voor een ieder kosteloos ter inzage in het Infocentrum van de gemeente. Zij is tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar.

Zwijndrecht, 26 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Zwijndrecht verbiedt parkeren van te verkopen auto '
Lees ook