Gemeente Zwolle

Gemeente onderzoekt behoeften bij vrijwilligerswerk

De gemeente onderzoekt de behoeften bij organisaties in Zwolle, die werken met vrijwilligers. Het gaat om behoeften aan bijvoorbeeld opleiding, ondersteuning of ervaring van vrijwilligers. Al deze organisaties, die in het bestand staan van de gemeente, hebben vorige week een vragenlijst van de gemeente toegestuurd gekregen. De enquête kan men schriftelijk of via internet https://vrijwilligers.beleidmonitor.nl invullen voor 18 april. Mochten er organisaties zijn, die geen enquête toegestuurd hebben gekregen, dan nodigt de gemeente hen uit de enquête toch in te vullen via internet. De enquête wordt gehouden door ID-Plein.

De enquête wordt uitgevoerd in het kader van het Tijdelijke Stimuleringsproject Vrijwilligersbeleid en is een nulmeting naar de huidige stand van zaken van het vrijwilligerswerk in Zwolle. Er worden vooral kwantitatieve gegevens verzameld. Het is de bedoeling om deze enquête te laten herhalen door de Vrijwilligerscentrale, zodat de Vrijwilligerscentrale en gemeente zicht houden op het aanbod en de vraag van vrijwilligersorganisaties.

Beleid
De gemeente wil een omslag maken van de huidige projectmatige aanpak van het vrijwilligersbeleid naar een structurele inbedding van vernieuwend vrijwilligersbeleid. Hiervoor is inzicht in vraag en aanbod van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onontbeerlijk. Deze enquête biedt kwantitatief inzicht. Volgend jaar wil de gemeente graag in gesprek gaan met vrijwilligersorganisaties, zodat ook kwalitatief inzicht ontstaat. In 2005 volgt een beleidsnota over structureel vernieuwend vrijwilligersbeleid, waarin gebruik wordt gemaakt van de hierboven genoemde onderzoeken.

Voordeel
Ook voor de vrijwilligersorganisaties levert het invullen van de enquête belangrijke informatie op. Als de enquête via internet wordt ingevuld, dan krijgt de organisatie na het invullen een op de eigen organisatie gericht advies. Hierin worden de sterke en minder sterke punten op het gebied van het vrijwilligersbeleid verwoord. Stuurt men de enquête per post terug, dan ontvangt men enkele weken later het adviesrapport per post retour. Organisaties, die geen enquête hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met ID Plein (010) 293 43 43.


---

Deel: ' Gemeente Zwolle onderzoekt behoeften bij vrijwilligerswerk '
Lees ook