Gemeente Zwolle

Gemeente verstuurt aanslag gemeentelijke heffingen


Datum uitgave: 25-02-2003

Onderwerp: belastingen

Aan het eind van deze week verzendt de gemeente Zwolle de jaarlijkse aanslagen voor de gemeentelijke heffingen. Tegelijkertijd ontvangt iedereen bij die aanslag ook de Belastingkrant 2003. Daarin kunt u onder meer lezen om welke soorten heffingen het gaat en hoe u voor eventuele kwijtschelding in aanmerking kunt komen.

Verschillende heffingen
De gemeentelijke jaarheffingen kunnen bestaan uit onroerende zaakbelastingen, rioolrechten, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, baatbelastingen, grafrechten en precariobelastingen. De meeste mensen komen op hun aanslag in ieder geval de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing tegen. De andere heffingen zijn niet voor iedereen van toepassing. Wat al deze heffingen inhouden en hoe hoog de heffingen zijn staat uitgebreid beschreven in de Belastingkrant 2003. De heffingen die u in 2003 betaalt, liggen iets hoger dan in 2002. De gemeentelijke heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De gemeente investeert die inkomsten in allerlei voorzieningen waar u als inwoner van de gemeente mee te maken krijgt, zoals sportaccommodaties, onderwijshuisvesting en in de aanleg van straten, wegen en speelplekken.

Zalmsnip
Op de heffingen wordt de Zalmsnip in mindering gebracht. Deze Zalmsnip verstrekt de gemeente aan ieder huishouden ter verbetering van de koopkracht. Ook in 2003 hebben alle huishoudens ? die aan bepaalde voorwaarden voldoen - weer recht op deze lastenverlichting. De Zalmsnip bedraagt 45,38.

Bezwaarschrift en kwijtschelding.
Mensen, die het niet eens zijn met de aanslag gemeentelijke heffingen, kunnen hiertegen een bezwaarschrift indienen. In de Belastingkrant staat hoe u dat moet doen.
Ook zit in de belastingkrant een bon waarmee u het formulier kwijtschelding of het formulier automatische incasso kunt aanvragen.

Meer weten?
Voor vragen over de gemeentelijke heffingen kunt u terecht bij de publieksbalie in het Stadskantoor aan het Lbeckplein 2 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur en donderdag tot 19.00 uur).

U kunt ook bellen: (038) 498 22 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
De praktijk leert, dat het in de eerste week na het verzenden van de 55.000 belastingaanslagen, erg druk is aan de telefoon. De gemeente heeft de nodige maatregelen getroffen om de drukte op te vangen. Toch kan het voorkomen dat u lang moet wachten, voordat u te woord wordt gestaan. Wij vragen uw begrip daarvoor en verzoeken u in dat geval op een later tijdstip terug te bellen.

Zie ook:
Zalmsnip

Bron: afdeling Communicatie Datum van 25-02-2003 tot 10-03-2003

Deel: ' Gemeente Zwolle verstuurt aanslag gemeentelijke heffingen '
Lees ook