Gemeente Ede

Gemeentearchief Ede neemt archief Permar over

Op maandag 3 februari 2003 om 15.30 uur zal het bestuur van de Sociale Werkvoorzienig Zuid West Veluwe (Permar) zijn archief officieel overdragen aan de gemeentearchivaris van Ede. Dit gebeurt in de studiezaal van het gemeentearchief.

De Permar kent haar oorsprong in 1950 met de oprichting van de Stichting Arbeidszorg. In 1970 werd deze stichting vervangen door de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zuid-West Veluwe. De naam Permar werd in 1991 ingevoerd voor alle onderdelen van het werkvoorzieningschap. Permar is een samentrekking van de woorden personen en marketing.

Het archief van de Permar is, onder begeleiding van het Gemeentearchief, geïnventariseerd door A & I Archiefbewerking BV in Assen. Aanstaande maandag ontvangt de voorzitter van het bestuur het eerste exemplaar van deze inventaris uit de handen van gemeentearchivaris de heer P. van Beek.

Eén van de hoofdtaken van het Gemeentearchief Ede is het verwerven en toegankelijk maken van overheidsarchieven en particuliere archieven. De archieven die het gemeentearchief in haar collectie wil opnemen, moeten betrekking hebben op het maatschappelijk leven binnen de gemeente Ede. Op deze wijze probeert het Gemeentearchief een zo goed mogelijk beeld van de maatschappij te krijgen. Een brede archiefcollectie is natuurlijk gunstig voor onderzoekers, die voor onderzoek naar veel maatschappelijke terreinen bij het Gemeentearchief terecht kunnen.

Deel: ' Gemeentearchief Ede neemt archief Permar over '
Lees ook