Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 38

* Autovrije zaterdag

* Verleende APV vergunningen
Voortuinkeuringen Eemnes
Wijziging openingstijden gemeentehuis
Startbijeenkomst bedrijfsverzamelgebouw
Gemeenteberichten week 38
Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Fazantenhof 84, bouwen opbouw op dak keuken, ingekomen op 6 september 2001.

- Goyergracht Zuid 47, bouwen garage, ingekomen 6 september 2001.
- Scholekster 87, vergroten woning ingekomen op 11 september 2001.
- Zomertaling 21, plaatsen tuinhuisje, ingekomen op 13 september 2001.
- Dravik 1, plaatsen 2 dakkapellen, verzonden op 10 september 2001.
Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere, beide van de sector VROM. Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders. voorziening vragen bij de president van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen. Voortuinenkeuring Eemnes
De herfstkeuring van de voortuinen zal plaatsvinden van dinsdag 2 oktober tot en met woensdag 10 oktober 2001. Op donderdag 15 november zal in de Hilt de officiële prijsuitreiking plaatsvinden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeenteberichten Eemnes week 38 '
Lees ook