Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 32 (datum mededeling: 12 augustus1999)

Kapvergunningen

Activiteiten tijdens de eeuwwisseling

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 32

Kapvergunningen

Verleende kapvergunning

- Raadhuislaan 66, esdoorn.

Voor meer informatie over kapvergunningen kunt u zich wenden tot de heer Leys van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met dit besluit kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,


3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Activiteiten tijdens de eeuwwisseling

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat aanvragen of ontheffing voor evenementen in de meest ruime zin van het woord, zoals feesten samenkomsten, optochten, muziekuitvoeringen, activiteiten op straat etc. tijdens de eeuwwisseling voor 15 september 1999 bij het gemeentebestuur moeten worden ingediend. Wanneer de verzoeken niet voor 15 september worden ingediend, zal geen medewerking meer kunnen worden gegeven. .

Deel: ' Gemeenteberichten week 32 Eemnes '
Lees ook