Gemeente Ede

binnenkort geplaatst

Persbericht gemeente Ede, nummer 106 van 21 mei 2002 Het gemeentebestuur van Ede wil van het winkelgebied in het centrum van Ede een voetgangersgebied maken. De bebording die dit aangeeft wordt binnenkort geplaatst. Na het plaatsen van de borden zal de politie streng optreden tegen overtreders. Ook tegen de fietsers die zich buiten de toegestane tijden en de fietsroutes begeven. Het beleid om van het centrum een voetgangersgebied te maken dateert al van 1983. Het gemotoriseerde verkeer werd slechts in de Grotestraat en het Maandereind getolereerd voor de bevoorrading van winkelbedrijven. Later werd daaraan toegevoegd het Museumplein en een gedeelte van de Nieuwe Stationsstraat. Het plan `Achterdoelen` vormt de laatste fase in het proces om te komen tot een volledig voetgangers- annex winkelgebied voor het centrum van Ede. Voetganger prioriteit Wanneer ook deze plannen een feit zijn, is het winkelgebied in het centrum van Ede een gebied waarin de voetganger prioriteit heeft. Het fietsen is er alleen buiten de winkeltijden en op de aangeduide fietsroutes mogelijk. Dit wordt op een onderbord naast het (hoofd)bord `man met kind aan de hand` (blauwe bord) aangegeven. Bevoorrading Natuurlijk blijft de bevoorrading van de winkels mogelijk. Alleen is er sprake van een andere route en kortere vrachtwagens. Deze mogen niet langer zijn dan tien meter. De ingangen tot het voetgangersgebied zijn gesitueerd bij de Maanderweg ter hoogte van de Telefoonweg en bij het Raadhuisplein. De huidige ingang bij de Detmarlaan/Arnhemseweg wordt dus uitgang. De andere uitgang wordt Grotestraat bij de Molenstraat.
De bevoorradingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 12.00 uur en op zaterdag van 7.00 tot 10.00 uur. Er komen nog dit jaar wegzinkbare palen die het verkeersbesluit dat hieraan ten grondslag ligt, moeten ondersteunen.
Vermelding verdient het gegeven dat ontheffing tot de mogelijkheden behoort. Deze kan men schriftelijk aanvragen bij het Hoofd van de afdeling Toezicht, Postbus 9024, 6710 HM Ede.

---

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie bij communicatieadviseur Mildred Top, tel. (0318) 68 08 18.

technische realisatie:
Terrazur

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeentebestuur Ede wil van winkelgebied voetgangersgebied maken '
Lees ook