Gemeente Maassluis

26-3-2003

Gemeentebestuur in dialoog met maatschappelijke organisaties naar aanleiding van oorlog in Irak

Op uitnodiging van het gemeentebestuur heeft op dinsdag 25 maart jl. een gedachtewisseling plaatsgevonden tussen burgemeester K. Karssen, loco-burgemeester A. Keijzer en verschillende maatschappelijke organisaties in Maassluis. Aanleiding voor deze bijeenkomst is de oorlog in Irak: welke mogelijke gevolgen heeft deze oorlog voor de onderlinge verhoudingen in Maassluis?

Naast de angst en onzekerheid die een oorlog met zich meebrengt, kan deze oorlog ook leiden tot tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Hoewel er geen signalen zijn die wijzen op mogelijke problemen of maatschappelijke onrust, hecht het gemeentebestuur er waarde aan voeling te houden met diverse groeperingen. Om die reden waren vertegenwoordigers van Stichting Ummah Wahida, de Raad van Kerken, Stichting Vluchtelingenwerk, de Turkse moskee, de Marokkaanse Moskee, het Islamitisch Centrum, het IKV, Raster, Amnesty International en het Accent College uitgenodigd voor overleg. Het gemeentebestuur hoopt met deze dialoog de maatschappelijke verhoudingen in Maassluis goed te houden. Met de organisaties is afgesproken dat als zij spanningen ervaren die een relatie hebben met de oorlog, zij dit melden aan het gemeentebestuur

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeentebestuur Maassluis in dialoog met maatschappelijke organisati.. '
Lees ook