Ingezonden persbericht

Gemeentebestuur van Delft kiest weer voor boekhoudfraude

Gemeenten gaan ongehinderd en straffeloos door met enorme boekhoudfraudes

DELFT, 20040714 -- Het gemeentebestuur van Delft heeft de jaarrekening over 2003 uitgebracht. Daarin kiest het gemeentebestuur opnieuw voor boekhoudfraude. De rekening laat een overschot zien van 5 miljoen euro. In werkelijkheid is er een batig saldo van 18 miljoen euro. Het gaat om tientallen miljoenen euro's. Er zijn blijkbaar uitgaven en vooral veel ontvangsten die de gemeenteraad en de inwoners van Delft niet mogen weten. Opnieuw, want ook in de jaarrekening van 2002 was sprake van boekhoudfraude. Inmiddels is de boekhoudfraude opgelopen naar ruim 14 miljoen euro. Alles met medeweten en instemming van accountant Ernst&Young.


Ook verschillende andere gemeenten en provincies maken zich schuldig aan boekhoudfraude. Bij Amsterdam is sprake van een enorme boekhoudfraude: over de jaren 1998-2003 circa 2.000 miljoen euro. Rotterdam presenteert over 2003 een overschot van 39 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 155 miljoen euro. De boekhoudfraude bij Rotterdam is daarmee vanaf 1998 opgelopen naar ruim 550 miljoen euro. Bij Den Haag bedraagt de boekhoudfraude over de jaren 1997-2003 circa 400 miljoen euro. Bij Utrecht is de boekhoudfraude vanaf 1999 opgelopen naar circa 400 miljoen euro. Noord-Holland presenteert over 2003 een overschot van 5 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 23 miljoen euro. Daarmee is de boekhoudfraude vanaf 1997 opgelopen naar circa 340 miljoen euro. Zuid-Holland presenteert over 2003 een overschot van 12 miljoen. In werkelijkheid was het overschot 75 miljoen euro. Daarmee is de boekhoudfraude bij Zuid-Holland vanaf 1997 opgelopen naar circa 120 miljoen euro. Bij Gelderland is de boekhoudfraude opgelopen naar circa 310 miljoen euro.
Inmiddels is in twintig gevallen van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies aangifte bij Justitie gedaan. Het gaat in deze twintig gevallen om ongeveer 5 miljard euro. Justitie wil de aangiften niet in behandeling nemen omdat boekhoudfraude bij gemeenten en provincies geen incident zou zijn. Verbijsterend.
In circa vijftien gevallen van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies zijn de betreffende accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. De Raad van Tucht heeft alle accountants vrijgesproken omdat boekhoudfraude bij gemeenten en provincies niet ongebruikelijk zou zijn. Verbijsterend.
De pers vindt dit alles te oninteressant om er aandacht aandacht aan te besteden.

Deel: ' Gemeentebestuur van Delft kiest weer voor boekhoudfraude '


Lees ook