Gemeente Ten Boer

Gemeentegids

Het heeft iets langer geduurd dan verwacht, maar de gemeentegids, editie 2003/2004, is uit. Op 6 februari j.l. werd door de heer Fred Reiffers van het reclame-adviesbureau Bluw Mule te Ten Boer, het eerste exemplaar uitgereikt aan de burgemeester van de gemeente Ten Boer, mevrouw H.K. Pot.

Het boekje bevat een schat aan informatie over de gemeente Ten Boer: het bestuur, de ambtelijke organisatie, dualisme, rampenbestrijding enz. enz. Talloze maatschappelijke organisaties en verenigingen, die actief zijn in de gemeente Ten Boer, zijn vermeld.

Voor nieuwe inwoners een echte gids om snel de weg te vinden in de nieuwe woonomgeving, maar ook voor mensen die al wat langer in onze gemeente wonen een handzaam boekje.

De uitgever, het reclame-adviesbureau Blue Mule te Ten Boer, heeft er een kleurrijke gids van gemaakt, waarin ook nagenoeg het gehele bedrijfsleven in de gemeente Ten Boer op een overzichtelijke manier is gepresenteerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeentegids gemeente Ten Boer '
Lees ook