Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

02-05-2002
Gemeentehuis dicht

Iemand die met een kiezerspas wil stemmen in een stembureau van zijn keuze kan zo'n pas mondeling aanvragen tot uiterlijk de vijfde dag voor de stemming. Voo r de Kamerverkiezingen van 15 mei is die dag dus 10 mei. Op die dag is het geme entehuis echter dicht. Wie de kiezerspas wil aanvragen (zie ook de informatie o p de oproepingskaart die inmiddels is verzonden) kan toch terecht bij bureau Bu rgerzaken op 10 mei, en wel tussen 9.00 en 10.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeentehuis Heumen dicht '
Lees ook