Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

24-06-2002
Gemeentehuis woensdagmiddag in vakantie niet open.

Woensdagmiddag tijdelijk geen openstelling

Van 1 juli tot 12 augustus is het gemeentehuis op woensdagmiddag niet voor publ iek geopend. Daartoe is besloten in verband met de planning van vakanties en la ngdurige ziekte.

Verreweg de meeste bezoekers van het gemeentehuis op woensdagmiddag komen voor diensten van de afdeling Burgerzaken en dan met name paspoorten voor kinderen. Die hoeven dan immers niet naar school. Bij het besluit is daarom mede overwoge n dat die kinderen in de periode tussen 1 juli en 12 augustus vakantie hebben e n dus ook op voormiddagen kunnen komen.

De openstelling op maandagmiddag blijft in de vakantieperiode wel gewoon gehand haafd.

Deel: ' Gemeentehuis Heumen gesloten '
Lees ook