Ministerie van VWS

Gemeentehuizen leven tabakswet slecht na

Dinsdag 10 augustus 1999, persbericht nummer 82

Gemeenten doen onvoldoende aan de naleving van het rookverbod in de bij de wet aangewezen ruimten van stad- en gemeentehuizen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (IW&V) in 110 gemeentehuizen en stadhuizen. De helft van de gevallen (52%) kreeg een schriftelijke aanmerking. Deze geconstateerde gebreken varieerden van het niet ingesteld hebben van een rookverbod (12%) tot het niet goed aanduiden of handhaven ervan. Vier van de vijf gemeenten (83%) zijn niet goed op de hoogte van de geldende wetgeving.

De Inspectie stelt vast dat er in de meeste gevallen wel een rookverbod is ingesteld in publieksruimten met loketten. Het verwijderen van asbakken en het daadwerkelijk optreden tegen rokende bezoekers of medewerkers blijft vaak achterwege.

Het onderzoek van de Inspectie W&V vond plaats in het kader van het toezicht op het naleven van de Tabakswet. Het rookverbod is geregeld in het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten en geldt voor alle gebouwen die door rijk, provincie en gemeente worden beheerd. De inspectie bezocht 110 stadhuizen en gemeentehuizen. De controle vond plaats in kleine, middelgrote en grote gemeenten en was niet van tevoren aangekondigd.

De Inspectie W&V vindt dat er het nodige verbeterd moet worden bij de instelling en handhaving van het rookverbod bij gemeenten. Hierover gaat de Inspectie overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Volksgezondheid en Roken. In het vervolgonderzoek de komende maanden betrekt de Inspectie W&V alle gemeenten.

Deel: ' Gemeentehuizen leven tabakswet slecht na '
Lees ook