* Wijziging tarieven reisdocumenten Met ingang van 1 december 1999 worden de tarieven voor reisdocumenten verhoogd. Het tarief voor een jongerenpaspoort (tot 16 jaar) wordt 81,50 en voor een paspoort 102,00.

* Kerstboominzameling

Feestdagen voorbij en kerstboom opruimen? Op 6 januari a.s. kunt u dat via verschillende inzamelplaatsen doen (zie onderstaande overzicht). Als u niet in de gelegenheid bent om van één van deze inzamelplaatsen gebruik te maken, kunt u altijd de boom nog gratis op één van de milieustraten afleveren.

Rayon Vlijmen 6 januari 2000

Hoek Heistraat - Papensteeg 13:15 - 13:45 uur Hoek Verdilaan - Wilhelminastraat 14:00 - 15:00 uur Limburg van Stirumlaan nabij basisschool de Wilgen 15:15 - 16:15 uur Mari van Eschstraat nabij basisschool Lambertus 13:15 - 14:00 uur Hoek Burg. van de Wielstraat - Burg. van de Venstraat 14:15 - 14:45 uur Jan Steenstraat nabij basisschool 't Palet 15:00 - 16:00 uur Nieuwkuijksestraat nabij basisschool 't Kompasº 16:15 - 17:00 uur

º dit laatste adres alleen wanneer de kerstboomverbranding bij de Nieuwkuijkse Wiel niet plaatsvindt.

Rayon Drunen/Elshout 6 januari 2000

Azielaan 13:00 - 14:20 uur Oranjeveld (container) 13:00 - 15:00 uur Hoek Vennestraat - Churchilstraat 14:30 - 16:00 uur Schanswijk (Container) 13:00 - 15:00 uur

Rayon Heusden 6 januari 2000

Heusden vesting: Burchtplein 13:30 - 15:30 uur Oudheusden: de Schakel 13:30 - 15:30 uur Herpt: dorpshuis Torenstraat 13:30 - 15:00 uur Hedikhuizen: Kerkstraat 13:30 - 14:30 uur Heesbeen: gemeente werf 13:30 - 14:30 uur Doeveren: Kerk 15:00 - 15:30 uur

Help mee en win! Om de jeugdige inwoners van Heusden bij het milieu te betrekken, wordt ook dit jaar een loterij aan de kerstboominzameling verbonden. Kinderen jonger dan veertien jaar kunnen daaraan meedoen. Per ingeleverde kerstboom ontvangen zij een lot. Ook krijgen zij bij de inzamelplaats een versnapering aangeboden. Na afloop worden 28 VVV-bonnen ter waarde van 25,- verloot. De winnaars worden via de gemeentepagina bekend gemaakt en persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking door wethouder Groenestein op het gemeentehuis in Vlijmen.

* Taxatiewerkzaamheden wet WOZ In het kader van de uitvoering van de Wet WOZ moet de gemeente de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente opnieuw vaststellen. Hiertoe wordt de waarde bepaald op de economische waarde op de waardepeildatum 1 januari 1999. Zoals al eerder is gepubliceerd bestaat het hertaxatietraject uit meerdere stappen.

Een van deze stappen is het bijhouden van de marktgegevens en het bepalen van referentiepanden. De marktgegevens (de gegevens over verkopen) leveren de gemeente inzicht in de economische waarde rondom de peildatum. Met het inventariseren van een aantal referentiepanden krijgt de gemeente gegevens over panden beschikbaar waarmee de waarden van andere panden vergeleken kunnen worden. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met eventuele verschillen in perceelsoppervlakte, inhoud, kwaliteit, onderhoud en dergelijke. Bij referentiepanden gaat het om zowel woningen als niet-woningen (kantoren, winkels en overige bedrijfspanden). De werkzaamheden heeft de gemeente opgedragen aan taxatiebureau Damastes B.V.

De totale opname van de diverse panden en taxaties zullen naar verwachting de rest van het jaar in beslag nemen. De taxateurs van Damastes zijn gestart met de werkzaamheden. De kans bestaat dat u wordt bezocht. De taxateurs willen zowel in als rondom de woning een opname maken om de waarde te bepalen en te bekijken of het pand kan dienen als referentiepand. De taxateurs van Damastes kunnen zich legitimeren door middel van een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs. Het is verstandig naar dit bewijs te vragen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling belastingen van de gemeente, telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 073-5131924. De afdeling belastingen is gevestigd in Stationsstraat 8 te Drunen.

Deel: ' Gemeentelijke actualiteiten Heusden '
Lees ook