Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 25 juli 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen

Rameaustraat 7, woonhuis uitbreiden.
Pelikaanweg 1, schoolgebouw (units) plaatsen. Kopspoor 28, aanbouw bouwen.
Chopinstraat 64, dakkapel aanbrengen.
Arabella 12-14, kinderdagverblijf intern veranderen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Rameaustraat 7, woonhuis uitbreiden.

2. Kopspoor 28, aanbouw bouwen.

3. Chopinstraat 64, dakkapel aanbrengen.

4. Arabella 12-14, kinderdagverblijf intern veranderen.
5. Paganinistraat 32, serre uitbreiden.

6. Jan van Kanrede 47, tuinhuisje plaatsen.
Aan de bij 1 tot en met 4 genoemde aanvragen om bouwvergunning en de bij 5 en 6 genoemde meldingen van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 26 juli 2001 gedurende vier weken op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN EN SLOOPVERGUNNINGEN.

Verzenddatum 13 juli 2001:
Hoofdweg 48, bedrijfspand uitbreiden.
Schollevaartseweg 3, crematorium uitbreiden.
Auguste Renoirrade 1 en 2, blokhutje plaatsen (toegekende melding).

Aleoeten 37a, 4-klassig noodlokaal slopen (sloopvergunning). Sint Francisbaai 33, dakkapel aanbrengen en dakkapel vernieuwen. Sint Annabaai 26, dakkapellen aanbrengen.
De Ruyterstraat 47, woonkamer en keuken uitbreiden. Carolinen 7, woonhuis (verdieping) uitbreiden. Carolinen 6, woonhuis (verdieping) uitbreiden. Ferdinand Huyckburg 46, dakkapel aanbrengen.
Lahndal 8, dakkapel aanbrengen.
Geelvinkbaai 92 en 94, dakkapel aanbrengen.

Verzenddatum 17 juli 2001:
s-Gravenweg 307, woningen (2) bouwen.
s-Gravendreef 12, woonhuis (verdieping) uitbreiden. Sint Luciabaai 72 en 74, dakkapel aanbrengen. Pelikaanweg 1, 2 x 2 noodlokalen slopen (sloopvergunning). Reigerlaan 48, berging plaatsen (toegekende melding). Nijverheidsstraat 327, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door één van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

KAPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 20 juli 2001
Reigerlaan 64 15 Abelen (Populus alba).
Piet Heinstraat 13 1 Es (Fraxinus excelsior).

Door Stichting Woningpartners is aangevraagd: Reigerlaan 200 1 Sierkers (Prunus serrulata Kanzan).

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage. Meer informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij mw. H. Jansen-Oranje, via
telefoonnummer 010 - 2848 637.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de sloopvergunningen en de kapvergunningen, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Gemeentelijke Bekendmakingen Capelle a/d IJssel '
Lees ook