Provincie Noord-Brabant

Gemeentelijke belastingen ruim 6% hoger

7 Maart 2003

De gemeentelijke belastingen in Brabant stijgen in 2003
gemiddeld met 6,2 procent. Grote steden en kleine dorpen
stijgen daarbij meer dan gemiddeld. Verder valt op dat
grote steden hun niet-woningen in verhouding zwaarder
aanslaan. Veel ruimte voor belastingverhoging is er in een
aantal gemeenten niet meer.

De drie gemeenten met de hoogste lokale belastingdruk per
woonruimte zijn Nuenen, Gerwen en Nederwetten (829 euro),
Lith (777 euro) en Aalburg (730 euro). De gemeentelijke
belastingen per woonruimte zijn het laagst in Oirschot (421
euro), Someren (476 euro) en Zundert (478 euro). De lage
score van Oirschot wordt mede veroorzaakt door het grote
aantal wooneenheden in kazernes, die het gemiddelde
drukken. De gemiddelde belastingdruk per woonruimte in
Brabant in 2003 is 594 euro tegen 558 euro vorig jaar, een
stijging van 6,2 procent.
De gemiddelde waarde van woonruimte is in Brabant het
hoogst in Waalre: 204.683 euro. De laagste gemiddelde
waarde vinden we in Bergen op Zoom met 106.911 euro.

De Provincie Noord-Brabant is wettelijk belast met het
toezicht op de gemeentefinanciën. Ieder jaar in november
sturen gemeenten daarom hun begroting op voor het komende
jaar. Zodoende kan de Provincie jaarlijks een overzicht
maken van de gemeentelijke belastingen, dat ieder voorjaar
verschijnt. Overigens is dit niet bij alle provincies
praktijk. De Brabantse special bevat tabellen van de
gemiddelde belastingdruk per gemeente, het gemiddelde
tarief van de onroerende zaakbelasting en de opbouw van de
gemeentelijke belastingdruk en tabellen over rioolrecht en
reinigingsheffing. Ook de gemiddelde waarde van het
onroerend goed per gemeente is te vinden.
De belastingspecial is een productie van bureau
Bestuurlijke Zaken. Medewerkers zijn op de open dag van
zaterdag 8 maart in het Provinciehuis aanwezig in een stand
om nadere informatie en toelichting te geven.
---

Geen reacties

Deel: ' Gemeentelijke belastingen Brabant ruim 6% hoger '
Lees ook