Provincie Overijssel

Zwolle, 10 mei 1999

Onderzoek provincie Overijssel

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN IN 1999 MET 7,1 % OMHOOG

De gemeentelijke belastingen en heffingen in Overijssel stijgen in
1999 met 7,1% ten opzichte van het jaar 1998. Landelijk stijgen de onroerende zaakbelastingen, de reinigingsheffingen en de rioolrechten met 6,5%. Dit is de opmerkelijkste conclusie uit de vandaag verschenen publicatie "Financiën van de Overijsselse gemeenten". In de publicatie doen GS verslag van het aan hen opgedragen toezicht op de financiën van de 44 Overijsselse gemeenten en worden die op een handzame wijze op een rij gezet.

In de jaarlijks verschijnende publicatie wordt onder andere aandacht besteed aan de financiering op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) waarop de Overijsselse gemeenten in totaal f 16 miljoen te kort komen. Daarnaast zijn de gebruikelijke kengetallen, waaronder de cijfers met betrekking tot de belastingen, opgenomen. Ook zijn gegevens opgenomen met betrekking tot de grootte van gemeenten, de inkomsten en uitgaven ervan, en het eigen en vreemd vermogen van gemeenten en de personeelsomvang.

Geïnteresseerden kunnen de (gratis) publicatie bestellen bij de provincie Overijssel tel. 038 425 12 86

Informatie: Toon Schuiling, team Communicatie telefoon (038) 425 23 12

Deel: ' Gemeentelijke belastingen in Overijssel met 7,1 % omhoog '
Lees ook