Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


* 11 februari 1998

... gemeentelijke Egginkpenning voor Dirk Leenders

Wethouder J. Kroon overhandigt op 12 februari 1999 de gemeentelijke Egginkpenning aan Dirk Leenders tijdens zijn afscheidsreceptie van de politie Kennemerland op het districtsbureau van de politie Haarlemmermeer, Hoofdweg 800 in Hoofddorp.

Dirk Leenders, geboren 10 februari 1939 in Staphorst, werd op 1 november 1961 aangesteld als adspirant van politie bij het toenmalige korps gemeentepolitie Haarlemmermeer. Bij dit korps doorliep hij de rang van agent, hoofdagent, brigadier, adjudant, inspecteur tot uiteindelijk hoofdinspecteur. Vanaf 1979 is hij chef van de afdeling verkeerszaken.
Als gevolg van de landelijke reorganisatie van de politie werd het gemeentelijk korps in 1994 opgeheven en ging men over naar de regiopolitie Kennemerland. Dirk Leenders is meer dan 30 jaar ambtenaar geweest van de gemeente Haarlemmermeer. Dirk Leenders is tijdens zijn loopbaan voor een groot deel werkzaam geweest bij de afdeling Verkeer. Hij heeft zitting gehad in diverse gemeentelijke werkgroepen op het gebied van verkeerszaken. Hij hield zich intensief bezig met verkeer en is bij vrijwel alle veranderingen op het gebied van verkeer betrokken geweest. Bij de uitoefening van zijn werk hebben de collega's Dirk Leenders leren kennen als een loyaal en betrokken ambtenaar. Op 1 maart 1999 neemt Dirk Leenders afscheid van de politie Kennemerland vanwege het bereiken van de leeftijd, waarop functioneel leeftijdsontslag mogelijk is. Naast zijn werk als politieman is Dirk Leenders ook actief op kerkelijk terrein. Hij is voorzitter van de kerkenraad in Rijsenhout.
Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft op 9 februari 1999 besloten de gemeentelijke Egginkpenning toe te kennen aan Dirk Leenders als dank voor zijn bewezen diensten als politieambtenaar, speciaal op het gebied van verkeerszaken.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Gemeentelijke Egginkpenning voor politiechef Haarlemmermeer '
Lees ook