Gemeente Maastricht

Gemeentelijke evaluatie Wet Voorzieningen Gehandicapten
---

Momenteel vindt de gemeentelijke evaluatie van de Wet Voorzieningen Gehandicapten plaats, waarin tevens uitgebreid wordt ingegaan op het, vooralsnog onverplichte, landelijk Wvg-protocol. Ook komt het collectief vervoerssysteem (Vervoer op Maat) aan de orde.

Deze evaluatie Wvg beschrijft de wijze waarop de gemeente vanaf 1 januari 2004 de Wvg wenst uit te voeren. Tevens wordt hierin aangegeven hoe het vervoerssysteem per 1 januari 2004 zal worden vormgegeven.

De evaluatie Wet Voorzieningen Gehandicapten ligt gedurende een periode van vier weken, van 7 februari tot en met 7 maart aanstaande, voor iedereen ter inzage bij het GemeenteLoket (zie rubriek openingstijden). Wilt u reageren? Uw brief is welkom tot 10 maart aanstaande op het volgende adres: Dienst Sociale en Economische Zaken. Ter attentie van dhr. M. Hartholt. Postbus 1992, 6201 BZ in Maastricht.

Beleidsnota Evaluatie en Protocol Wvg.

Bijlage I behorende bij evaluatie Wvg

Bijlage II behorende bij evaluatie Wvg in samenhang met landelijk

Bijlage III behorende bij evaluatie Wvg

Verslag expertmeeting wvg 20 jan 2003

Deel: ' Gemeentelijke evaluatie Wet Voorzieningen Gehandicapten Maastricht '
Lees ook